Projecten

  • Help ook mee

    Al onze inspanningen zijn gericht op hoop, veerkracht en empowerment van het slachtoffer. Steun hierbij is hard nodig - mogen we op u rekenen?

Naast fondsenwerver, belangenbehartiger, voorlichter en innovator zijn we ook financier. We financieren elk jaar vele projecten, die variëren van individuele noodhulp tot diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Stuk voor stuk dragen ze bij aan de verbetering van de hulp aan slachtoffers. Op deze pagina kunt u meer lezen over de verschillende projecten en de rol van het Fonds Slachtofferhulp daarin.

Projecten uit het verleden

De afgelopen jaren hebben we meerdere projecten gefinancierd die reeds zijn afgerond. Hier vindt u een kleine greep uit de verschillende projecten uit het verleden en de rol die het Fonds Slachtofferhulp daarin heeft gespeeld.