Verhalen van schade na een misdrijf

Slachtoffers van een strafbaar feit hebben bij het verhalen van schade een ongunstigere positie dan slachtoffers van een medisch ongeval, een arbeidsongeval of een verkeersongeval. Een belangrijke reden hiervoor is gelegen in de rol van verzekeraars. Slachtoffers van een strafbaar feit krijgen hun schade niet vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader/veroorzaker, omdat de verzekeraar een opzetclausule hanteert.

De onderzoekers van het Amsterdam Centre for Comprehensive Law (ACCL) en de Vrije Universiteit (VU) willen met dit project mogelijkheden in kaart brengen om bij strafbare feiten wel de schade via verzekeraars vergoed te kunnen krijgen. Daarvoor willen zij concrete (wetgevings-)voorstellen doen. Dit project kan tot een belangrijke verbetering leiden in de positie van in het bijzonder slachtoffers (en nabestaanden) van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Het Fonds Slachtofferhulp financiert dit onderzoek om deze verbetering spoedig te realiseren.