TrafVic-Kids: speciaal voor kinderen

Met het project TrafVic-Kids willen we specialistische hulp bieden voor kinderen na een ernstig verkeersongeval. TrafVic-Kids zal wereldwijd het eerste hulpprogramma speciaal gericht op deze doelgroep zijn. We ontwikkelen het programma in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. Met deze partners ontwikkelden we ook het project TrafVic.

Impact verkeersongeval voor kinderen

De impact van een verkeersongeval is groot. Het verhoogt het risico op psychische klachten bij slachtoffers en nabestaanden. Dat de impact voor kinderen nog groter is, lijkt logisch. Toch is er maar weinig onderzoek gedaan naar de psychische gevolgen bij kinderen. Ook is er weinig bekend over wat het beste werkt voor deze jonge groep slachtoffers en nabestaanden. Op dit moment is er dan ook geen specialistische hulp voor kinderen die betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval. Gevolg: een grote kans op psychische en sociale klachten en een stagnatie in de ontwikkeling.

Rouwbehandeling voor kinderen

Er is een dringende behoefte aan gespecialiseerde rouwbehandeling voor kinderen. Dit kwam naar voren tijdens onze gesprekken met verkeersslachtoffers. Juist omdat kinderen op een andere manier omgaan met het plotselinge verlies van een gezinslid. Bovendien worden ze vaak niet begrepen door hun leeftijdsgenootjes, hebben ze problemen met leren en ook hun sociale ontwikkeling stagneert. Hierdoor kunnen ze, ook op de lange termijn, last krijgen van ernstige psychische klachten.

TrafVic-Kids: specialistische hulp op maat

Fonds Slachtofferhulp wil ook voor deze kwetsbare doelgroep een nieuwe rouw gerichte psychologische behandeling ontwikkelen: TrafVic-Kids. We willen de hulpbehoefte onderzoeken bij kinderen t/m 18 jaar. Op basis hiervan ontwikkelen we voor hen specialistische hulp op maat. De hulp bieden we online en via een landelijk netwerk van therapeuten, die deze behandeling kunnen geven.

Tijd en geld

Het ontwikkelen van een nieuwe online rouwbehandeling, specifiek voor kinderen, vergt veel tijd en geld. Om het project succesvol te kunnen realiseren is er een bedrag van €288.000,- nodig. In april 2020 hopen we met dit vier jaar durende project te kunnen starten. In eerste instantie met een groep van 120 kinderen.

Interessante links:

Programma verkeersongevallen
Project TrafVic