Therapie na moord

In Nederland beschikken we over een netwerk van psychotherapeuten die zijn getraind in het bieden van psychologische hulp aan nabestaanden wiens partner of familielid is omgekomen door moord of doodslag. Het netwerk is opgezet door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de behandelingen zijn middels een wetenschappelijk onderzoek geëvalueerd. Het Fonds Slachtofferhulp heeft dit gefinancierd.

Uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat nabestaanden van moordslachtoffers significant minder posttraumatische stress- en gecompliceerde rouwklachten hebben nadat zij een behandelcombinatie van EMDR en cognitieve gedragstherapie (CGT) hebben ondergaan. Rouw is een natuurlijk proces waar normaal gesproken geen psychologen of andere hulpverleners aan te pas hoeven komen.

Het wordt anders wanneer het gaat om moord of doodslag, zegt hoofdonderzoeker Jos de Keijser: “Dan krijgt het brein meer te verwerken dan het aan kan. Er komen wraak- of schuldgevoelens bij kijken, er kunnen  trauma’s ontstaan, en soms kan een nabestaande daardoor vastlopen in zijn eigen leven. Daarbij spelen ook persoonlijke factoren een rol. Zo zijn mensen die zijn opgegroeid met een goede hechting met hun omgeving er minder vatbaar voor.” De behandelvormen EMDR en CGT zijn al vaker toegepast bij mensen met andere psychische problemen, maar zijn voor de Rouw na Moord-behandeling voor het eerst in combinatie gebruikt en wetenschappelijk geëvalueerd. De effectieve behandeling wordt nu in de praktijk geïmplementeerd.

8 van de 10 mensen heeft gecompliceerde rouwklachten

Gemiddeld worden in Nederland elke week 3 mensen vermoord. Promovendus Mariëtte van Denderen: “Acht van de tien nabestaanden kampt hierna met gecompliceerde rouwklachten, en een derde heeft daarnaast last van posttraumatische stressklachten. De moord op hun dierbare was voor hen zo schokkend dat het ze niet lukt dit te verwerken. Wij hebben onderzocht hoe dit komt en hoe we dit effectief kunnen behandelen.” Nabestaanden met gecompliceerde rouwklachten ervaren een hoge mate van scheidingsangst, traumatische stress of een combinatie van beide. De nabestaanden die kampen met posttraumatische stressklachten hebben onder andere last van nachtmerries, zijn heel prikkelbaar en schrikachtig en hebben slaapstoornissen.

Behandelmethode slaat aan

Uit de behandelstudie blijkt de combinatie van EMDR en CGT zeer effectief te zijn. De 77 nabestaanden die werden behandeld, verloren gemiddeld vier jaar geleden hun geliefde door moord. Van Denderen: “Bij vier van de tien nabestaanden namen de gecompliceerde klachten significant af binnen acht behandelingen, en bij bijna de helft van de nabestaanden de PTSS klachten. Dat betekent niet dat er helemaal geen klachten meer zijn, maar dat de ernst sterk is verminderd. Zij ervaren na de behandeling minder posttraumatische stress- en gecompliceerde rouwklachten dan diegenen die de behandeling nog niet hebben gehad. Een opvallend en hoopgevend resultaat.” Bekijk om een goede indruk te krijgen een interview met een nabestaande over de effectiviteit van de therapie.

Netwerk Traumatisch Verlies

Op basis van deze resultaten, is een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde therapeuten opgestart onder de naam ‘Netwerk Traumatisch Verlies’. Door het land heen zijn meer dan twintig therapeuten opgeleid om de behandeling te geven. Onderzoeksleider De Keijser, bijzonder hoogleraar complexe rouw, gaat dit aansturen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.rouwnamoord.nl.

Bekijk ook de themapagina ‘geweldsmisdrijven’