Pilot casemanagement verkeer

Het Fonds Slachtofferhulp financiert een pilot waarbij nabestaanden van verkeersslachtoffers gebruik kunnen maken van de hulp van een casemanager. De uitvoering van deze persoonlijke begeleiding is belegd bij Slachtofferhulp Nederland, een organisatie waar wij al vele jaren mee samenwerken.

Nabestaanden krijgen naast de vaak heftige emoties ook te maken met allerlei praktische, financiële en juridische zaken. Hierbij kan een casemanager hen ondersteunen. Voor nabestaanden van moordslachtoffers bestond deze hulp van langer, maar voor deze groep nog niet en wij zijn van mening dat zij ook baat zullen hebben bij dit hulpaanbod.

Bijstaan van nabestaanden

De casemanager legt zo snel mogelijk na het ongeval contact met de nabestaanden. Op basis van de behoeften van de nabestaande stelt de casemanager een dienstverleningsplan op en gaat hier mee aan de slag. Zoals bijvoorbeeld met het regelen van de uitvaart, het opstarten van een vergoedingstraject of het contact houden met instanties als verzekeraars, werkgever en politie. De nabestaande wordt (indien van toepassing) bijgestaan tot een strafrechtelijk vonnis tegen de veroorzaker van het ongeval onherroepelijk is geworden of nadat alle taken uit het dienstverleningsplan zijn afgerond. Case managers Peter en Marit delen hier over hun ervaring als begeleiders van nabestaanden.

Bekijk ook de themapagina ‘verkeersongevallen’