Pilot casemanagement medische incidenten

Gedupeerden van medische incidenten zijn er in grote getale, maar krijgen nog niet de erkenning, opvang en hulp die nodig is. Op basis van enkele aanbevelingen uit eerder wetenschappelijk onderzoek van Fonds Slachtofferhulp en dankzij financiële steun van de VriendenLoterij zijn wij onlangs het pilotproject Casemanagement Medische Incidenten gestart.

Het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis, het St Jansdal, het Dijklander ziekenhuis, het Reinier de Graaf , het Spaarne Gasthuis en het Tergooi ziekenhuis nemen al deel aan deze pilot. Met deze zeven ziekenhuizen wordt de meerwaarde van casemanagement aan gedupeerde patiënten en hun naasten onderzocht.

Aan de hand van de pilot Casemanagement Medische Incidenten kunnen patiënten die gedupeerde zijn geworden van een medisch incident in de deelnemende ziekenhuizen rekenen op hulp en bijstand van een casemanager. Dit is een onafhankelijk persoon die ondersteuning biedt op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak.

Samen met de deelnemende ziekenhuizen en andere betrokkenen zal deze pilot uitvoerig worden geëvalueerd. Het uiteindelijk doel: het realiseren van structurele hulpverlening en opvang voor gedupeerden van medische incidenten.

Lees meer over ons programma medische incidenten.