Pelgrimage Lourdes 2017

Van 27 september tot en met 1 oktober 2017 organiseerde Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) Slachtoffers Geweldsmisdrijven een Pelgrimagetocht naar Lourdes. Fonds Slachtofferhulp maakt deze reis waaraan ruim 15 nabestaanden deelnemen financieel mogelijk. Ervaringen van eerdere deelnemers en onderzoek naar de pelgrimage die in 2016 ook al plaatsvond, wijzen uit dat deze tocht verbindend en bevrijdend werkt en werkelijk het verschil maakt in de levens van de deelnemers.

Initiatiefnemers van de pelgrimage naar het Franse bedevaartsoord zijn Wanda en Jacques Beemsterboer. Na de moord op hun dochter in 2006 maakten zij in 2015 de jaarlijkse militaire bedevaart naar Lourdes mee. Zij ontdekten daar dat de aandacht helend werkt, dat het meelopen een gevoel van verbondenheid geeft en van serieus genomen worden in je verdriet. In 2016 begeleidden Wanda en Jacques om die reden 13 andere nabestaanden in Lourdes, die gemonitord en achteraf geïnterviewd werden door een onderzoeker van INTERVICT (Universiteit Tilburg). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat deze mensen, van wie het leven ingrijpend is veranderd door een geweldsdelict, veel baat hebben bij het delen van hun ervaringen met lotgenoten tijdens deze tocht.

Bekijk hier de video over de Lourdes-ervaring van Wanda en Jacques Beemsterboer:

Bekijk voor meer informatie de website van de Stichting PSG