OPEN leernetwerk

Patiënten die gedupeerde worden van een medisch incident verdienen meer steun en aandacht. Daarom heeft Fonds Slachtofferhulp hiervoor een programma ontwikkeld: medische incidenten. Een belangrijk onderdeel van dit programma is het OPEN leernetwerk; een leernetwerk waarin verschillende ziekenhuizen en onderzoekers zich hebben verenigd om een eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg te bevorderen. 

Een medisch incident kan fysiek, emotioneel, financieel en praktisch een enorme impact hebben op het leven en de omgeving van een gedupeerde. Patiënten en hun naasten kunnen van een medisch incident nog jarenlang de gevolgen ervaren. Het blijkt voor de verwerking veel uit te maken hoe de betrokken zorgverleners zich opstellen. Dat maakt dat er van zorgverleners in een, ook voor hen, vaak ingrijpende periode veel wordt verwacht op het gebied van gespreksvaardigheden en inlevingsvermogen.

In theorie is veel bekend over hoe de opvang en begeleiding van patiënten en zorgverleners na een incident er uit zou moeten zien. Het coachen van de zorgverlener kan een groot verschil maken in de opvang van patiënten en hun naasten. Veel minder duidelijk is hoe dat in de praktijk kan worden georganiseerd. Ziekenhuizen en een onderzoeksgroep van de VU, het AMC/UvA en het NIVEL werken daarom in het OPEN leernetwerk samen om op dit vlak meer ervaring op te doen.

Een voortrekkersrol

Door het OPEN leernetwerk worden de ervaringen van alle betrokken partijen verzameld en vastgelegd. Zo kijkt men bij elkaar in de keuken, kunnen ervaringen met elkaar worden gedeeld en achteraf besproken of getoetst worden.

De ziekenhuizen die deelnemen aan het OPEN leernetwerk hebben een voortrekkersrol. Hun inzet is, dat als er iets mis gaat, patiënten en hun naasten open en eerlijk tegemoet worden getreden, de nodige steun wordt geboden en dat actief wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Zij zijn binnen het OPEN leernetwerk voortdurend op zoek naar de beste manier om dit aan te pakken.

Deelnemende ziekenhuizen

OPEN-ziekenhuizen geven elkaar en anderen een kijkje in de keuken. Zij geven inzicht in hoe zij omgaan met patiënten en hun naasten, maar ook met hun zorgverleners na klachten en incidenten. De ziekenhuizen staan open voor verbetering en leren graag van elkaar.