Onderzoek pleegkinderen

In januari 2014 startte de Stichting Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen een participatief onderzoek naar de psychosociale behoeften van pleegkinderen met een voorgeschiedenis van seksueel misbruik. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp.

In Nederland zijn er ruim 20.000 pleegkinderen die een zeer kwetsbare groep in onze samenleving vormen. Schattingen geven aan dat in Nederland het aantal pleegkinderen met een voorgeschiedenis van seksueel misbruik aanzienlijk is. Het misbruik kan tot jaren na de traumatiserende gebeurtenis invloed op het kind hebben. 

Dit onderzoeksproject is opgezet om de psychosociale behoeften van pleegkinderen in kaart te brengen. Met deze kennis kunnen pleegouders en professionals beter in deze behoeften voorzien en kunnen pleegkinderen de optimale ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden. Het onderzoek vormt een deel van een groter project dat als doel heeft om een ‘e-toolkit’ te ontwikkelen voor pleeggezinnen met een seksueel misbruikt pleegkind.

Bekijk ook de themapagina ‘seksueel geweld’

© 2022 Fonds Slachtofferhulp | Ontwerp: Designink.nl | Realisatie: Slim & Dapper