Onderzoek opvang na een medisch incident

De Vrije Universiteit presenteerde in 2013 twaalf aanbevelingen hoe gedupeerden na een medisch incident beter kunnen worden opgevangen. Dit is het resultaat van het twee jaar durend onderzoek Opvang voor slachtoffers na medische incidenten dat werd gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp.

Voor slachtoffers van medische incidenten bestaat in Nederland niet dezelfde opvang, erkenning en aandacht als voor slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven. Terwijl er vaak sprake is van uiterst schrijnende situaties waar hulp hard nodig is. Bestaande schattingen gaan uit van jaarlijks 1.000 sterfgevallen als gevolg van een medische fout en 37.000 patiënten met onbedoelde, vermijdbare gevolgen, waarvan 6.000 met blijvend letsel.

Rekening houden met de belangen van de patiënt

In Nederland wordt in procedures na ernstige medische incidenten nog te weinig rekening gehouden met de belangen van de patiënt, zeggen onderzoekers Lodewijk Smeehuijzen en Arno Akkermans van de Vrije Universiteit. De kern van de aanbevelingen van dit onderzoek is dat ziekenhuizen na een medisch incident zelf het initiatief tot adequate opvang van de patiënt moeten nemen. Het is belangrijk dat er binnen het ziekenhuis iemand is die de patiënt in beeld houdt en hem bijstaat. Op het terrein van de schadevergoeding moet een vereenvoudigde procedure komen, omdat de procedure die nu bestaat te lang duurt en voor de patiënt erg belastend is. Tenslotte moet bij incidenten met grote persoonlijke gevolgen opvang beschikbaar komen op juridisch, administratief en psychologisch terrein.

Download hier het onderzoeksrapport.

Wij juichen de bevindingen toe en zijn in 2015 met een vervolgproject gestart: OPEN in de zorg.

Bekijk ook de themapagina ‘medische incidenten’