Onderzoek rechtspositie minderjarige slachtoffers seksueel geweld

In het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties zijn de rechten van kinderen vastgelegd. Op Amerika na, heeft ieder land in de wereld dit verdrag getekend. Ook Nederland. Maar houden we ons ook echt aan de internationale afspraken? 

Nadat er steeds meer klachten op hun Kinderrechtenhelpdesk binnenkwamen over de manier waarop minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces worden behandeld, werd er een onderzoek gestart met financiering van het Fonds Slachtofferhulp. Defence for Children  heeft dit onderzoek uitgevoerd. Wat blijkt? Twaalf- tot achttienjarigen worden in ons land te veel behandeld alsof ze volwassenen zijn. En dat kan écht niet. Die kwetsbare groep slachtoffers moet je op een aangepaste manier behandelen.

Lees ook het interview met Ytje Minke Hokwerda van Defence for Children: ”Jonge slachtoffers van seksueel misbruik worden te veel als volwassenen behandeld.”

Bekijk ook de themapagina ‘seksueel geweld’