Onderzoek mensenhandel

Mensenhandel, dat klinkt als een fenomeen dat ver van ons af staat. Helaas is het is dichterbij dan we denken. Loverboys zijn mensenhandelaars die hun slachtoffers seksueel misbruiken en uitbuiten. Ook in Nederland. Een onderzoek van INTERVICT naar mensenhandel dat wij financieren, laat zien hoe slachtoffers het beste geholpen kunnen worden. De resultaten zijn breed besproken.

De opvang van slachtoffers van mensenhandel moet beter worden afgestemd op de diversiteit van de slachtoffers, en op hun behoeften. De vaststelling of iemand slachtoffer is zou bovendien niet bij de politie moeten liggen, maar bij de hulpverlening. Dat concludeert het onderzoeksteam van victimologie-instituut INTERVICT van Tilburg University in het rapport over de behoeften van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. De omvang van mensenhandel in Nederland is lastig te duiden omdat veel van deze uitbuiting ondergronds plaatsvindt. Naar schatting gaat het om 30.000 slachtoffers per jaar.  Het Fonds Slachtofferhulp steunt dit onderzoek omdat we het belangrijk vinden dat meisjes en jongens, vrouwen en mannen die hier de dupe van worden in een vroeg stadium de juiste hulp kunnen krijgen.

In handen van een loverboy

Lees ook de blog van Jan van Dijk over hoe slachtoffers van mensenhandel in de kou worden gezet. Bekijk ook het interview met Linda Futa- Van Goch. Zij viel op 20-jarige leeftijd in handen van een loverboy en zet zich nu in voor andere slachtoffers met haar Stichting Open Ogen. Ben je benieuwd hoe je herkent of iemand mogelijk onder de invloed staat van een loverboy? Bekijk dan de tips ‘Hoe herken je een loverboy‘.

Meer weten?

Het rapport Mensenhandel: het slachtofferperspectief’. Een verkennende studie naar behoeften en belangen van slachtoffers mensenhandel in Nederland is op te vragen bij Fonds Slachtofferhulp en INTERVICT.