Onderzoek hulpverlening na MH17

INTERVICT doet in samenwerking met het NIVEL onderzoek naar de mentale gezondheid van, ervaren knelpunten bij en hulpverlening aan de nabestaanden van de MH17 ramp. Hoofddoel is achterhalen hoe zij de hulpverlening hebben ervaren om de opvang van slachtoffers en nabestaanden van toekomstige rampen te verbeteren.

Nabestaanden, familierechercheurs en hulpverleners worden voor dit onderzoek bevraagd over hun ervaringen in het hulpverleningstraject. Er wordt geanalyseerd hoe zij zijn opgevangen en geholpen, hoe zij alle hulp en aandacht hebben ervaren, hoe het met hun mentale gezondheid en functioneren gaat en welke lessen hier uit te trekken zijn voor de nabestaanden van de MH17 en die van toekomstige rampen. Het onderzoek Lessen voor de Toekomst staat onder leiding van prof. dr. Peter van der Velden en wordt samen uitgevoerd met het Rouw na MH17 onderzoek va Rijksuniversiteit Groningen.

Zo min mogelijk belasten nabestaanden

e lessen die worden geleerd, komen ten gunste van zowel de nabestaanden van de MH17-ramp als die van een eventuele toekomstige ramp. Door de twee onderzoeken gecombineerd uit te voeren, worden de nabestaanden zo min mogelijk belast en kunnen de resultaten elkaar versterken. Voor beide onderzoeken zijn nabestaanden betrokken via het contact met Stichting Vliegramp MH17, er wordt nauw samengewerkt met Slachtofferhulp Nederland. Het Fonds Slachtofferhulp financiert zowel Lessen voor de toekomst als Rouw na MH17.

Bekijk ook de themapagina ‘rampen’