Onderzoek gevolgen kinderpornografie

Slachtoffers die in hun jeugd seksueel zijn misbruikt en waarbij dit vervolgens met beeldmateriaal is verspreid kunnen deelnemen aan een internationaal onderzoek naar kinderpornografie. Het onderzoek moet meer inzicht verschaffen in de hulpbehoeften van slachtoffers van deze ernstige vorm van seksueel geweld. De financiële bijdragen van Terre des Hommes, Pro Juventute Steunstichting ’s Gravenhage, Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving en Fonds Slachtofferhulp maken het mogelijk dat dit onderzoek ook in Nederland uitgevoerd kan worden.

Het internationale onderzoek wordt uitgevoerd door het Canadian Centre for Child Protection en in Nederland gecoördineerd door Corinne Dettmeijer, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Fonds Slachtofferhulp maakte de Nederlandse vertaling van het onderzoek mede mogelijk.

Er is relatief veel bekend over de gevolgen voor slachtoffers van seksueel misbruik. Wanneer er echter opnames zijn gemaakt van het misbruik kan dit een extra dimensie toevoegen aan het slachtofferschap. ’De beelden van het misbruik blijven immers beschikbaar en kunnen door meerdere daders worden bekeken. De wetenschap dat anderen naar beelden van jouw misbruik kijken en hier opgewonden van raken zorgt ervoor dat slachtoffers het misbruik moeilijk kunnen afsluiten. De blijvende beschikbaarheid van het beeldmateriaal zorgt er voor dat het misbruik oneindig lang door kan gaan,’ aldus de rapporteur. Lees ook het nieuwsbericht over dit onderzoek naar de gevolgen van kinderpornografie.

Resultaten

Aan de hand van dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt wat het betekent als er ook beelden van het misbruik zijn gemaakt en verspreid. Dit maakt de gevolgen voor jonge slachtoffers nog ingrijpender en complexer. De onderzoeksresultaten laten zie dat het belangrijk is dat slachtoffers de weg weten te vinden of begeleid worden naar goede gespecialiseerde hulpverlening die er is in Nederland, zoals bij het Centrum Seksueel Geweld.

Bekijk ook de themapagina ‘seksueel geweld’