Lotgenotencontact verkeersslachtoffers

De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) biedt steun aan verkeersslachtoffers en nabestaanden, behartigt hun belangen en draagt bij aan het terugdringen van de verkeersonveiligheid en het optimaliseren van de hulpverlening. Wij maken lotgenotenbijeenkomsten mogelijk en financieren de algemene kosten van de stichting.

Dagelijks vallen er slachtoffers in het verkeer. In Nederland vallen ieder jaar ongeveer 629 dodelijke slachtoffers bij een verkeersongeluk en 21.000 gewonden. Een verkeersongeluk heeft grote impact op betrokkenen. Naast lichamelijke klachten kan het namelijk ook vergaande psychosociale en financiële gevolgen hebben. Het Fonds Slachtofferhulp draagt al jaren bij aan psychosociale hulpverlening en aan lotgenotencontact.

Met elkaar delen helpt

Wij financieren de lotgenotenbijeenkomsten van de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers omdat de behoefte aan lotgenotencontact onder de leden van de vereniging erg groot is. Hier hebben verkeersslachtoffers en nabestaanden de gelegenheid om met elkaar in contact te komen om ervaringen met elkaar uit te wisselen, van elkaar te leren en om leed en verdriet met elkaar te delen. Deze herkenning en daarmee ook erkenning van wat hen is aangedaan draagt bij aan hun herstel.

Bekijk ook de themapagina ‘verkeersongevallen’