Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds en Zeden Slachtoffers (LANGZS)

Het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds en Zeden Slachtoffers (LANGZS) brengt regelmatig een Zwartboek uit met daarin misstanden bij het naleven van slachtofferrechten. Wij vinden de kwaliteit van de advocatuur heel belangrijk en trekken samen op met LANGZS om de omstandigheden voor slachtoffers te verbeteren.

Projectmedewerker

Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Ze willen de deskundigheid van advocaten die deze slachtoffers bijstaan vergroten en de positie van de slachtoffers verbeteren. Dankzij een subsidie van het Fonds Slachtofferhulp heeft de stichting een projectmedewerker kunnen aanstellen. Hierdoor wordt een slag gemaakt in de professionalisering van LANGZS. De informatievoorziening voor slachtoffers en advocaten op de website is verbeterd en de continuïteit in de activiteiten van de stichting is toegenomen. Dit leidt ook tot meer aanmeldingen van belangstellende advocaten.

Symposia

Jaarlijks organiseert LANGZS een symposium voor de advocatenbranche, wat in 2014 en 2015 mede werd betaald door het Fonds Slachtofferhulp.

Lees ook:

”De rechten van slachtoffers en verdachten zijn nog niet gelijkwaardig.’ Richard Korver in interview HulpPost, april 2018.

“Mensen die werken voor de rechterlijke macht zouden meer in de maatschappij moeten staan.” Richard Korver in interview HulpPost, nieuwsbrief Fonds Slachtofferhulp.