Deskundigheidsbevordering

Wij vinden het belangrijk dat slachtoffers in Nederland worden geholpen door mensen die daar volgens recente inzichten voor zijn opgeleid. Dit doen wij door het financieren van de opleiding voor hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland. Deze Slachtofferhulp Academy schoolt de bestaande groep hulpverleners regelmatig bij en zorgt daarnaast voor de opleiding van nieuwe hulpverleners. Door deze deskundigheidsbevordering is de kennis bij ieder van hen up-to-date. 

Naast een basisopleiding volgen vrijwilligers geregeld verdiepings- en specialisatietrainingen. Het Fonds Slachtofferhulp is financier van de trainingen van de vrijwillige hulpverleners, met speciale aandacht voor innovaties in het trainingsaanbod. Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Zij ondersteunen op juridisch, praktisch of emotioneel gebied. Hun hulp is altijd gratis en in de buurt. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie financiert de vaste krachten en lasten, wij maken mogelijk dat vrijwilligers hun werk kunnen doen. Dat begint met een goede opleiding, de basisopleiding, en daarna specialisatiecursussen. Vanuit het Fonds Slachtofferhulp is ook cursusmateriaal over het noodhulpfonds beschikbaar gesteld, zodat de vrijwilligers hiervan optimaal gebruik kunnen maken voor de slachtoffers die zij begeleiden.