Dag Herdenken Geweldslachtoffers

Tijdens de Dag Herdenken Geweldslachtoffers komen ouders, broers, zussen, partners en kinderen samen om hun naasten te herdenken die hen door geweld zijn ontvallen. Een beladen en emotionele dag, maar ook een dag die de aanwezigen de kans geeft om dit alles te delen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Die herkenning is heel belangrijk en dat is waarom wij al sinds het begin van deze herdenkingen betrokken zijn. De afgelopen jaren financierden we deze dag, samen met partijen in de gemeente waar de herdenking dat jaar plaatsheeft.

Het Fonds Slachtofferhulp maakt al vele jaren belangenbehartiging en lotgenotencontact mogelijk. Zo steunt het Fonds het lotgenotencontact en andere activiteiten van de drie organiserende partijen van de Herdenkingsdag: Vereniging voor Veiligheid Respect en Solidariteit, Landelijke Organisatie voor Nabestaanden Geweldsslachtoffers en de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind.

Bekijk ook de themapagina ‘geweldsmisdrijven’