Chat met Fier

Slachtoffers van geweld in de privésfeer of in een afhankelijkheidsrelatie komen hier niet snel mee naar buiten en vragen ook niet snel om hulp. Dit geldt nog sterker voor jongeren. Via chatmetfier.nl kunnen jongeren gebruik maken van hun eigen vertrouwde communicatiemiddelen en hoeven zij zich niet direct bij een officiële instantie te melden voor hulp. 

Op gezette tijden kunnen jongeren die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag chatten met speciaal getrainde medewerkers. Als je jongeren wilt bereiken is het belangrijk dat je voor hen vertrouwde communicatiekanalen gebruikt. Het online hulpaanbod gecombineerd met de expertise van Fier is hiervan een sprekend voorbeeld. Om die reden steunt het Fonds Slachtofferhulp het project Chat met Fier.