Centrum Seksueel Geweld

Sinds 2018 beschikt het Centrum Seksueel Geweld (CSG), met 16 locaties, over een landelijk dekkend netwerk. Bij de totstandkoming en landelijke uitrol van het CSG is Fonds Slachtofferhulp actief betrokken geweest. Hierbij hebben wij de landelijke functies en campagnes van het CSG met privaat geld gesteund. Na jarenlange lobby kan het CSG sinds 2018 rekenen op steun van de gemeentes en de Rijksoverheid. Om die reden draagt Fonds Slachtofferhulp de werkzaamheden voor het CSG nu langzaam over.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp:

“Slachtoffers van seksueel geweld hebben recht op multidisciplinaire, deskundige hulp en onderzoek en daar hebben we ons de afgelopen jaren gezamenlijk heel hard voor gemaakt. Het is dan ook erg mooi om te zien dat het CSG zich hierdoor heeft kunnen ontwikkelen van kleinschalige innovatie tot een landelijk instituut dat niet meer weg te denken is uit onze samenleving en nu ook de steun krijgt die het verdient. Zo kunnen wij ons weer gaan richten op nieuwe projecten en innovaties ter verbetering van de positie van slachtoffers van seksueel geweld. En uiteraard blijven we nauw betrokken bij het CSG en het geweldige werk van Iva, Astrid en al hun collega’s in het land.”

Over het Centrum Seksueel Geweld

In alle 16 locaties van het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting de benodigde specialistische zorg en onderzoek te geven. Bij voorkeur binnen zeven dagen omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Ook is er meer kans om een dader te vervolgen als er binnen een week sporenonderzoek wordt gedaan.

Door te bellen naar 0800-0188 kunnen slachtoffers van acuut seksueel geweld direct terecht op de dichtstbijzijnde CSG locatie.

Voor meer informatie zie www.centrumseksueelgeweld.nl.