Advies van De Letselschade Raad na medisch incident

De opvang van slachtoffers van medische incidenten is om twee redenen een ernstig probleem in Nederland. Ten eerste gaat het om grote aantallen. Ten tweede laat de kwaliteit van de opvang van gedupeerde ziekenhuispatiënten te wensen over. Patiënten hebben veelal het gevoel dat hen na een medisch incident op het gebied van opvang en bejegening onrecht wordt aangedaan.

Hoe kunt u handelen na een medisch incident?

Patiënten bevinden zich in een kwetsbare positie. Ze vertrouwen op de kennis en kunde van de zorgprofessional. Wanneer dit vertrouwen door een medisch incident beschaamd wordt, komen de vragen: wat kan, mag en moet een medische professional doen na een medische fout?

Op de website van De Letselschade Raad wordt informatie gegeven voor de patiënt en de zorgverlener. Door openheid over klachten en incidenten kan de zorg gezamenlijk verbeterd worden. Ruime tijd heeft Fonds Slachtofferhulp het bemiddelingsloket van De Letselschade Raad gefinancierd. Met ingang van 2018 heeft De Letselschade Raad ervoor gekozen om het bemiddelingsloket te beëindigen. De Letselschaderaad zet haar werkzaamheden voor onder andere slachtoffers van een medisch incident voort, maar bemiddelt niet meer in individuele klachten of geschillen.

De afgelopen jaren heeft De Letselschade Raad bewezen dat de opvang en voorlichting die zij biedt aan slachtoffers van een medisch incident een gebrek in de hulpverlening opvult, en wij zijn er trots op hier, dankzij onze donateurs, aan te hebben bijgedragen.

Bekijk ook de themapagina ‘medische fouten’