Vermissingen

Er is nog relatief weinig bekend over de klachten bij achterblijvers na vermissingen, en welke hulp hen het beste kan helpen. Daarom onderzoeken we dit samen met Rijksuniversiteit Groningen. In de toekomst willen we een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde therapeuten realiseren die hulp verlenen op een manier die bewezen effectief is. De lotgenotenvereniging Vereniging Achterblijvers na Vermissing verleent medewerking aan dit project.

Projecten

Op dit moment zijn 1500 tot 2000 Nederlanders langer dan een jaar vermist

50% van de achterblijvers heeft post traumatische stress klachten