Verkeersongevallen

Met ons programma verkeersongevallen richten we ons specifiek op de verbreding en verbetering van het hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Zo werken we onder andere aan het versterken van de (rechts)positie van slachtoffers en nabestaanden en faciliteren we lotgenotencontact. Om al deze activiteiten goed uit te kunnen voeren, trekken we samen op met relevante partners waaronder wetenschappers, hulporganisaties, belanghebbenden en overheden.

Zo hebben we onder meer onderzoek laten doen door INTERVICT (Tilburg University) naar de strafmaat bij verkeersmisdrijven. Aanleiding hiervoor was de maatschappelijke onvrede hieromtrent. We kregen veel signalen dat verkeersslachtoffers en nabestaanden zich onvoldoende gezien en gehoord voelen door de huidige strafmaat bij roekeloos rijgedrag. Met de resultaten onder de arm blijven wij ons inzetten voor verkeersslachtoffers en nabestaanden zodat er meer recht wordt gedaan aan het veroorzaakte leed.

Projecten

Jaarlijks belanden zo’n 130.000 mensen op de spoedeisende hulp na een ongeluk.

Film Verkeersongevallen

Maak kennis met Gerard. Hij verloor zijn dochter bij een verkeersongeluk. Hij vertelt over het verdriet en zijn strijd om weer te worden wie hij was.

Ieder jaar vallen op de Nederlandse wegen 600 doden.