Seksueel geweld

Tot voor kort stonden slachtoffers na een verkrachting of aanranding in de kou. Door versnippering van de hulpverlening en een gebrek aan nazorg, deden veel slachtoffers geen aangifte en deden zij geen beroep op beschikbare hulp. Met dit programma werken we aan de verbetering van de hulpverlening en de (rechts)positie van slachtoffers van seksueel geweld.

Zo hebben wij de landelijke uitrol van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) gefinancierd en ondersteund. Sinds 2018 beschikt het CSG over een landelijk dekkend netwerk, waar slachtoffers van seksueel geweld dag en nacht terecht kunnen voor deskundige hulp. Door te bellen naar 0800-0188 kunnen slachtoffers van acuut seksueel geweld direct terecht op de dichtstbijzijnde CSG locatie. Voor meer informatie zie www.centrumseksueelgeweld.nl.

Ook steunen we de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen bij het uitrollen van een internationaal onderzoek naar slachtoffers van kinderpornografie in Nederland. In het verlengde daarvan onderzoeken we wat het Fonds Slachtofferhulp voor kinderen die slachtoffer worden van kindermishandeling en (online) seksueel geweld in de toekomst zou kunnen betekenen.

Projecten

1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen wordt verkracht.

Film Seksueel geweld

Maak kennis met Dominique. Een sterke vrouw die het slachtoffer werd van verkrachting. Dankzij haar eigen veerkracht en de juiste hulp staat zij weer sterk in het leven.

Factsheet

Meer feiten en cijfers over seksueel geweld? Download de factsheet die wij samen met het Centrum Seksueel Geweld maakten.

80% van de verkrachtingen wordt gepleegd door iemand uit de familie- of kennissenkring