Medische incidenten

Voor slachtoffers van medische incidenten bestaat in Nederland nog niet dezelfde opvang en erkenning als voor slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven. Het gaat om een grote groep. Jaarlijks ongeveer 40.000 slachtoffers, waarvan 10.000 mensen blijvend letsel overhouden en 1.000 mensen overlijden. De impact en de behoeften van slachtoffers van een medisch incident en slachtoffers van misdrijven zijn vergelijkbaar. Patiënten die gedupeerde worden van een medisch incident verdienen meer steun en aandacht.

Best mogelijke opvang van slachtoffers van medische incidenten

Een medisch incident kan verstrekkende gevolgen hebben. De impact op het leven van gedupeerde patiënten en hun naasten is vaak enorm en zij kunnen hier nog jarenlang de vervelende gevolgen van ervaren. Fysiek en emotioneel, maar ook op financieel en praktisch vlak kan het leed van deze slachtoffers en nabestaanden groot zijn. Daarnaast is een medisch incident vaak ook ingrijpend voor betrokken artsen en zorgverleners. Ook zij krijgen te maken met de gevolgen van zo’n incident en zijn wat we noemen een ‘second victim’.

Onze ambitie is het realiseren van de beste mogelijke opvang van slachtoffers van medische incidenten. Door meer openheid, erkenning, goede hulp en schadevergoeding te creëren voor gedupeerden. Fonds Slachtofferhulp streeft deze ambitie na met het programma Medische incidenten, waarin zowel de losse onderdelen en projecten als de samenwerkingspartners elkaar versterken.

Openheid en veiligheid in ziekenhuizen

Fonds Slachtofferhulp financiert en ondersteunt het OPEN Leernetwerk. Op dit moment zijn er bijna 30 ziekenhuizen door heel Nederland aangesloten bij het OPEN leernetwerk. Ziekenhuizen en onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, het AMC/UvA en het NIVEL werken hierin samen. De doelstelling van het leernetwerk is dat in een veilige meldcultuur wordt geleerd van incidenten, om te voorkomen dat een andere patiënt hetzelfde overkomt. Een just culture, loskomen van een cultuur waar iemand de schuld krijgt en daardoor niet open durft te zijn, met peer support en aandacht voor de ‘second victim’: de zorgverlener. Met het leernetwerk wordt gewerkt aan een ‘good practice’: een minimum norm. De minimum norm wordt vastgelegd in duidelijke procedures, zodat betrokkenen weten waar ze recht op hebben en waar ze terecht kunnen. Lees meer over het OPEN leernetwerk.

Hulpverlening aan gedupeerde van een medisch incident

Ook als betrokken artsen en het ziekenhuis na een medisch incident in alle openheid hebben gecommuniceerd en alles doen wat je als patiënt redelijkerwijs mag verwachten, hebben veel patiënten behoefte aan iemand die hen bijstaat en die hen langer kan helpen op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak. In de pilot Casemanagement kunnen patiënten die gedupeerde zijn geworden van een medisch incident worden bijgestaan door een onafhankelijk casemanager. De casemanager helpt en ondersteunt de gedupeerde patiënt om het leven weer op de rit te krijgen. Voor de uitvoering van deze pilot werken we samen met Slachtofferhulp Nederland en zes ziekenhuizen.

Anders omgaan met schade-afhandeling

Wij vinden dat gedupeerden van een medisch incident moeten kunnen rekenen op betrouwbare ondersteuning en snelle en soepele afhandeling van hun schade. Nu gebeurt het vaak dat gedupeerden in een jarenlang (kostbaar) gevecht met verzekeraars belanden. Dit werkt verbittering bij patiënten in de hand. Daarom hebben wij ons ten doel gesteld om alternatieven te vinden voor het huidige systeem van schade-afhandeling. Op dit moment werken we deze doelstelling verder uit met partners AON, VU en het AMC/UvA.

Wet- en regelgeving

Wij vinden het belangrijk dat alle, in het programma Medische Incidenten, geleerde lessen hun weg vinden naar gedragscodes, richtlijnen en eventueel wetgeving. Ook willen we de ‘good practice’ (minimum norm) vastleggen. We werken dit in samenwerking met partners verder uit.

Projecten

Jaarlijks krijgen bijna 40.000 patiënten te maken met een medisch incident, waarvan er 10.000 blijvend letsel overhouden.

Jaarlijks sterven 1.000 Nederlanders door een medisch incident