Geweldsmisdrijven

Bij elk geweldsmisdrijf is de impact voor het slachtoffer weer anders. Bij lichtere vergrijpen kunnen slachtoffers vaak zonder hulp weer verder met hun leven. Bij zwaardere misdrijven is dit soms lastiger. Slachtoffers kunnen na geweldsmisdrijven behoefte hebben aan praktische, emotionele, juridische of financiële ondersteuning. Met SlachtofferWijzer wijzen we iedere dag bijna 1.000 slachtoffers de weg naar de juiste hulp.

In de laatste jaren is op papier de rechtspositie van slachtoffers belangrijk verbeterd. Er kwamen veel nieuwe wetten en regelingen die hen in de rechtszaal en bij de schadeafwikkeling zichtbaar hebben gemaakt. Het is goed om te zien dat de gezamenlijke lobby op dit vlak, samen met allerlei partnerorganisaties, zijn vruchten heeft afgeworpen. Sinds 1 juli 2016 is bijvoorbeeld het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven uitgebreid, waardoor zij zonder beperkingen kunnen spreken. Slachtoffers mogen zich tijdens de zitting ook uitlaten over of zij vinden dat de verdachte schuldig is en over wat zij een passende straf vinden.

Toch zijn er nog vele andere stappen die gezet moeten worden voor slachtoffers van geweldsmisdrijven. Zoals het waarborgen van de kwaliteit van de rechtsbijstand voor deze groep. Begeleiding van slachtoffers van geweldsmisdrijven door gespecialiseerde advocaten is bijvoorbeeld essentieel. Wij zetten ons hier, in nauwe samenwerking met het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS), nadrukkelijk voor in. Wetten moeten in de praktijk ook nog goed worden uitgevoerd. Wij maken ons hier samen met onze partners sterk voor.

Projecten

In 2016 is besloten dat slachtoffers en nabestaanden onbeperkt spreekrecht krijgen

Film overval

Maak kennis met Priscilla. Zij vertelt over de roofoverval op haar en haar man, in hun eigen huis terwijl hun dochtertje getuige was. De juiste hulp is daarna zo belangrijk.

De drie lotgenotenvereniging werken samen toe naar één vereniging: Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers