Wat we doen

Dagelijks komen mensen plotseling in een situatie terecht die ze nooit hadden voorzien. Gewone mannen en vrouwen die het liefst een leven leiden dat niet in het teken staat van het slachtofferschap en alle nare gevolgen van dien.

Een traumatische ervaring kan je leven overhoop halen. Het heeft soms grote gevolgen voor jezelf. Maar ook voor je omgeving en uiteindelijk ook voor de hele maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat elk mens de gelegenheid krijgt om na een ingrijpende gebeurtenis de draad weer op te pakken en om zich niet langer slachtoffer te voelen.

Wij geloven dat je door een combinatie van de juiste hulp én je eigen veerkracht kunt worden wie je was. In deze film brengen we ons werk en het belang van hulp aan slachtoffers in beeld.

Onze projecten

We financieren elk jaar zo’n 400 projecten. Van informatieve websites tot herdenkingen. Van belangenbehartiging tot het opleiden van hulpverleners. En van individuele noodhulp tot grote wetenschappelijke onderzoeken. Elk jaar besteedt het Fonds Slachtofferhulp zo’n 4 miljoen euro.

Onze programma’s

Wij zijn de het enige goede doel in Nederland dat zich in de breedte inzet om hulp aan slachtoffers mogelijk te maken. Slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en medische incidenten.

Ieder jaar kiezen we voor een aantal programma’s, waarbij we alles uit de kast halen om zo veel mogelijk voor die groep te bereiken. Daarnaast steunen we losse projecten.

Actuele programma’s die bij ons lopen: verkeersongevallen, medische incidenten en seksueel geweld. 

Infographic

In 25 jaar groeide het Fonds Slachtofferhulp van een financier van hulpverlening tot een maatschappelijke organisatie voor slachtoffers. In 2014 hebben we dit in beeld in een infographic.