Transparantie en verantwoording

Verantwoord omgaan met de gelden van donateurs vinden we vanzelfsprekend. Daarbij gaat het zowel om de kosten die een organisatie maakt, als de kwaliteit van de bestedingen om onze doelstellingen te bereiken.

Bestedingen
Dankzij de steun en bijdragen van 57.582 donateurs, zakelijke sponsoren, vermogensfondsen en de VriendenLoterij hebben we in 2018 €4.097.206,- kunnen besteden aan het verbeteren van de hulpverlening en rechtspositie van slachtoffers. Een toelichting per categorie vindt u in ons online jaarverslag.

Keurmerken

Fonds Slachtofferhulp voldoet aan alle regels die in de goede doelenbranche gelden. Al die regels worden onder andere gekeurd door het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving (CBF). Fonds Slachtofferhulp heeft op grond van die keuring al sinds 2000 het CBF-keurmerk (CBF-erkend goed doel). We hebben ook de ANBI-status van de belastingdienst. Tot slot controleert ook de VriendenLoterij, waarvan het Fonds een grote bijdrage ontvangt, of het geld van de loterijdeelnemers goed wordt besteed.

CBF-erkenning
Fonds Slachtofferhulp is CBF erkend. Eens in de drie jaar vindt een volledige hertoetsing plaats voor verlenging van de CBF-erkenning. De hertoetsing behelst het invullen van uitgebreide vragenlijsten, het verstrekken van documentatie ter onderbouwing daarvan en een visitatie waarin CBF-medewerkers met directie en bestuur spreken. Wij voldoen aan alle CBF-eisen. De organisatie wordt getoetst aan hoe het omgaat met drie hoofdprincipes. Het volledige CBF-erkenningpaspoort van het Fonds is hier te bekijken.

ANBI-status
De ANBI-status van het Fonds houdt in dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn en dat giften aan onze organisatie aftrekbaar zijn van de belasting.

Duurzaamheid

Behalve alle verplichte regels heeft Fonds Slachtofferhulp zichzelf een aantal aanvullende regels opgelegd. Zo vinden wij het belangrijk een steentje bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Inkoop van materialen, energiebeheer van het kantoorpand, voorzieningen voor medewerkers en onze beleggingsportefeuille hebben wij allemaal duurzaam en verantwoord ingevuld, met oog voor de mens en de aarde.