Organisatie

  • Help ook mee

    Al onze inspanningen zijn gericht op hoop, veerkracht en empowerment van het slachtoffer. Steun hierbij is hard nodig - mogen we op u rekenen?

Wij doen ons werk met een bevlogen team en veel hulp van bevriende organisaties. We kiezen bewust voor een kleine organisatie met weinig personeel. We worden in ons werk bijgestaan door bedrijven die ons een warm hart toe dragen. Zij steunen ons vaak in natura op het gebied waar hun specialisatie ligt, bijvoorbeeld financiën, communicatie of juridische zaken. Daardoor kunnen wij het grootste deel van onze donaties gebruiken waar het voor is bedoeld: om slachtoffers mee te helpen.

Medewerkers

RAAD VAN TOEZICHT

Erevoorzitter

In een maatschappij waarin we niet kunnen voorkomen dat er slachtoffers vallen, is het belangrijk dat vanuit diezelfde maatschappij een helpende hand wordt gereikt. Daarom is Fonds Slachtofferhulp in 1989 op initiatief van voorzitter prof. mr. Pieter van Vollenhoven opgericht. Tot eind 2015 gaf hij leiding aan het bestuur. Ook in zijn nieuwe rol als erevoorzitter zet hij zich met hart en ziel in voor het Fonds.

Raad van Toezicht

Het Fonds Slachtofferhulp heeft een betrokken en deskundige Raad van Toezicht, onder leiding van voorzitter Ab van der Touw.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor onkosten. Om belangenverstrengeling te voorkomen hebben de leden een verklaring ondertekend conform de geldende CBF-regels.

Transparantie en verantwoording

In ons jaarverslag vindt u een verantwoording van bestuur, beleid en toezicht, alsmede van onze financiën.

Er is een remuneratiereglement opgesteld door het Bestuur van het Fonds Slachtofferhulp. Dit reglement is vastgesteld op 21 september 2016.

U kunt ook onze statuten inzien.