Nieuws

Slachtoffers gedupeerd, verdachten strafkorting

21 mei 2019

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: LANGZS | slachtoffers | rechtspositie

Het Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) agendeert een belangrijk probleem bij de ministers van Justitie & Veiligheid en Rechtsbescherming. LANGZS constateert een zeer trage afhandeling van strafzaken, waardoor slachtoffers de dupe zijn en verdachten een strafkorting krijgen.
 

Rechters geven te vaak een strafkorting

 
Slachtofferadvocaten wijzen erop dat strafdossiers regelmatig met veel vertraging worden doorgestuurd naar de hogere rechter. Wanneer het doorzenden van het dossier niet tijdig gebeurt, zorgt dit voor een langere behandelduur van de strafzaak. Deze langere behandelduur kan ervoor zorgen dat rechters korting geven op een straf. Hierdoor zit de veroordeelde een kortere straf uit dan hij verdient.

strafkorting
 

Slachtoffers hebben recht op een tijdige afhandeling

 
Wanneer een slachtoffer in hoger beroep gaat, ontstaat er op dit moment dus een onnodig lange vertraging. Deze vertraging kan bijzonder negatieve consequenties hebben voor het slachtoffer. Naast dat slachtoffers eindeloos lang moeten wachten op een schadevergoeding, kunnen zij de gebeurtenis in bepaalde gevallen niet afsluiten. Dit kan consequenties hebben voor de verwerking van het trauma. Daarnaast ontstaat de bijzonder scheve situatie, waarin de dader wordt gecompenseerd voor het lange wachten en het slachtoffer (mogelijk) negatieve consequenties ervaart.
 

LANGZS vraagt dringend aandacht voor strafkorting door vertraging

 
Slachtofferadvocaten merken op dat het te vaak voor komt dat rechters een strafkorting toepassen, omdat een dossier niet tijdig wordt doorgestuurd. Stichting LANGZS vraagt hier aandacht voor van de ministers. LANGZS roept de ministers dan ook dringend op om op korte termijn met een voorstel op dit punt te komen. Fonds Slachtofferhulp werkt al geruime tijd samen met Stichting LANGZS en blijft de ontwikkelingen op dit gebied aandachtig volgen. Wij houden u op de hoogte.

Geef een reactie