Nieuws

Start van de Week tegen Kindermishandeling

19 november 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Deze week (19 t/m 25 november) is het de zesde editie van de Week tegen Kindermishandeling. De Week wordt geopend door Minister Hugo de Jonge (VWS) en Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). De Week heeft als thema #Ikmaakhetverschil. Omdat iedereen wordt opgeroepen om het verschil te maken voor kinderen die opgroeien in een onveilige situatie. Tijdens de Week tegen Kindermishandeling worden krachten gebundeld en kunnen professionals en lotgenoten van elkaar leren.

Per jaar sterven er enkele tientallen kinderen door kindermishandeling

In Nederland krijgen per jaar gemiddeld 120.000 kinderen te maken met kindermishandeling. De gevolgen van kindermishandeling op latere leeftijd zijn verstrekkend en jaarlijks overlijden er enkele tientallen kinderen door kindermishandeling. Voor zorgprofessionals is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ingevoerd. De invoering van de meldcode heeft gezorgd voor een toename van het aantal meldingen. Toch valt er op het gebied van het tegengaan van kindermishandeling nog veel te winnen.

Week tegen Kindermishandeling: #Ik maak het verschilWeek tegen kindermishandeling-tweet

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor en door zorgprofessionals, maar ook door bijvoorbeeld kunstenaars, scholieren en het Openbaar Ministerie. Ook de Themabijeenkomst ‘Oog voor Ervaringsdeskundigheid’, gesteund door Fonds Slachtofferhulp, vormt een belangrijk onderdeel van de Week tegen Kindermishandeling.

Het activiteitenprogramma is divers en nodigt iedereen uit om alert te zijn op de signalen van kindermishandeling. (Emotionele) mishandeling is namelijk niet altijd gemakkelijk te herkennen. Mishandelde kinderen kunnen er goed verzorgd uitzien, terwijl er achter de voordeur heel veel mis gaat. Iedereen wordt dan ook opgeroepen om niet weg te kijken. Om bij een vermoeden te luisteren naar het kind, je zorgen te delen, advies in te winnen of een melding te maken bij (bijvoorbeeld) voor een Veilig Thuis.

Het effectiever bestrijden van kindermishandeling 

Vorige week is het wetsvoorstel van Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer gegaan. Met dit wetsvoorstel wil de Minister er (onder andere) voor zorgen dat kindermishandeling effectiever wordt bestreden. Zo zou de verjaringstermijn, die nu begint te lopen vanaf het moment dat de mishandeling is gepleegd,  straks ingaan nadat het slachtoffer 18 is geworden. Dit voorkomt dat de mishandeling verjaard is, wanneer een slachtoffer van kindermishandeling op volwassen leeftijd aangifte doet. De Minister wil daarnaast de maximumstraf op stelselmatige kindermishandeling met een derde verhogen.

Iedereen kan het verschil maken

Tijdens deze week wordt bewustzijn gecreëerd rondom het feit dat iedereen iets kan betekenen in de strijd tegen kindermishandeling. En dat we ook na afloop van deze week samen het verschil kunnen maken. Zie op de website van de Week tegen Kindermishandeling meer informatie over de vele activiteiten en hoe zelf een activiteit aan te melden.

Zonder uw waardevolle steun zouden wij ons werk voor (onder andere) slachtoffers van kindermishandeling niet kunnen doen. Wij danken u hier dan ook hartelijk voor.

Geef een reactie