Nieuws

Seksueel misbruik in de sport: het creëren van een veilige meldcultuur

10 januari 2019

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: seksueel misbruik

Helaas komt seksueel misbruik ook in de sportwereld veel voor. Uit onderzoek door oud politicus Klaas de Vries, blijkt dat een op de acht sporters als kind tenminste één keer te maken heeft gehad met seksueel misbruik. Vandaag de dag worden er steeds meer verhalen over seksueel misbruik in de sport voor het voetlicht gebracht. Ook is bekend geworden dat met meldingen van seksueel misbruik in de sport onvoldoende gedaan wordt. Het tuchtrecht volstaat niet in het weren van daders uit de sportwereld. En tussen sportbonden, politie, justitie en de NOC*NSF lijkt de informatie-uitwisseling onvoldoende om slachtoffers te beschermen.

De misbruikzaken die aan het licht komen zijn gruwelijk. Het betreft situaties waarin het tuchtrecht niet afdoende is om slachtoffers te helpen. Daarnaast blijkt uit onderzoek door bureau Beke en de Vrije Universiteit dat informatie over misbruikzaken vaak is blijven steken binnen sportclubs, bonden of de NOC*NSF (Bron: Volkskrant). Dit terwijl slachtoffers van seksueel geweld erop moeten kunnen vertrouwen dat, naast een aangifte, een melding bij de betreffende sportclub of bond ook tot resultaat kan lijden.
 

Geen doofpot, maar meldplicht

 
Om ervoor te zorgen dat meldingen van misbruik in de sport niet binnen de verenigingsmuren blijven, is vorig jaar een meldplicht ingesteld. De meldplicht geldt voor clubbesturen en sportbegeleiders. Dit jaar moet de meldplicht in het tuchtreglement van alle bonden worden opgenomen.
 

Een veilige meldcultuur

 
Startpunt is natuurlijk het creëren van een veilige meldcultuur binnen sportclubs en bonden. Pas wanneer slachtoffers weten dat ze in vertrouwen kunnen vertellen en hier op een goede manier mee wordt omgegaan, kan een structurele verandering op gang worden gebracht. Uitgangspunt is dat een melding ervoor zorgt dat de misstanden stoppen en dat een slachtoffer gevolgd wordt in zijn of haar behoefte. Daarnaast zouden meldingen geregistreerd moeten worden, zodat hieruit lering kan worden getrokken.
 

Stichting ‘De stilte doorbroken’

 
Fonds Slachtofferhulp steunt oud-voetballer Renald Majoor in het opzetten van zijn Stichting ‘De stilte verbroken’. De Stichting pleit, onder andere, voor borden bij sportclubs die voor slachtoffers duidelijk maken waar zij terechtkunnen. Misstanden zouden gemeld kunnen worden bij Stichting De Stilte Verbroken, waar zij vervolgens gewezen worden op een deskundig vangnet waarmee de Stichting samenwerkt.
 

Misbruik in de sport niet langer binnenskamers houden

 
De zaken die aan het licht zijn gekomen en de ontwikkelingen die hierdoor op gang zijn gebracht, kunnen ervoor zorgen dat meldingen van misbruik niet langer binnenskamers blijven. Zodat slachtoffers van seksueel misbruik de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Geef een reactie