Nieuws

Seks tegen de wil en seksuele intimidatie strafbaar stellen

22 mei 2019

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: seksueel geweld | seksuele intimidatie

Minister Grapperhaus wil de bepalingen op het gebied van seksueel geweld, uitbreiden. Naast de huidige bepalingen voor verkrachting en aanranding, wil hij ook nieuwe strafbaarstellingen voor seks tegen de wil en seksuele intimidatie in de wet laten opnemen. Hierdoor kunnen slachtoffers straks makkelijker aangifte doen en beter worden beschermd.
 

Slachtoffers van seksueel geweld worden nu onvoldoende strafrechtelijk beschermd

 
Seksueel geweld vindt op grote schaal plaats en laat bij slachtoffers diepe littekens achter. Op maatschappelijk niveau komt er steeds meer aandacht voor de omvang en de gevolgen van seksueel geweld. De zedenwetgeving schiet op bepaalde vlakken echter tekort. Minister Grapperhaus wil hier verandering in brengen. Om zo de aangiftebereidheid van slachtoffers en de veiligheid te vergroten.
 

Het bewijzen van dwang tijdens een verkrachting vaak moeilijk

 
Op dit moment ligt de lat voor het bewijzen van dwang tijdens een verkrachting vaak te hoog. Er kunnen namelijk verschillende mechanismen spelen bij het slachtoffer die het aantonen van dwang moeilijk maken. Denk bijvoorbeeld aan het ‘freeze-effect’. De situatie waarin het slachtoffer ‘bevriest’ van angst en niets doet of meewerkt. Een lichamelijke reactie die bij zo’n 70% van de verkrachtingsslachtoffers optreedt. Wanneer een slachtoffer zich niet verzet heeft, is het voor de wet moeilijk te bewijzen dat er sprake is geweest van een verkrachting.

 

Seks tegen de wil
 

Niet dwang, maar seks tegen de wil het criterium maken

 
Hier wil minister Grapperhaus een stokje voor steken. Dit wil hij doen door nieuwe seksuele misdrijven in de wet op te nemen. Niet dwang, maar seks tegen de wil zal hierin het criterium zijn. ‘Men moet zich bewust zijn van het gedrag van de ander. Seks is vrijwillig, dat is de norm’, aldus Grapperhaus. Een ‘nee’ betekent ‘nee’ en geen ‘nee’ betekent geen ‘ja’. Als de ander zich niet helder uitspreekt of een twijfelende houding aanneemt, moet dit gezien worden als een signaal. Straks bestaat de onderzoeksplicht om na te gaan of iemand het contact wel prettig vindt en hiermee instemt of niet. Als uit de omstandigheden blijkt dat een verdachte zich hier niets van heeft aangetrokken, kan sprake zijn van strafbaar gedrag.
 

Zowel zware als lichtere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, niet zonder gevolgen

 
Minister Grapperhaus wil zowel de zwaardere vergrijpen, zoals verkrachting, als de lichtere vormen, zoals seksuele intimidatie, onder de nieuwe strafbepalingen laten vallen. Hiermee wil hij het signaal afgeven dat opdringerig gedrag op straat of online ook niet zonder gevolgen is.

Geef een reactie