Nieuws

Voor slachtoffers van medische incidenten is openheid, erkenning en goede opvang van groot belang

28 maart 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: OPEN | OPEN in de zorg | medische incidenten

Het aantal slachtoffers van medische incidenten is nog altijd schrikbarend hoog. Uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de Inspectie Gezondheidszorg, blijkt dat er maandelijks 20 mensen sterven en 32 mensen ernstige schade oplopen door medische incidenten (Bron: RTL Nieuws). Omdat ieder slachtoffer van een medisch incident er één te veel is, is openheid door ziekenhuizen en artsen van het grootste belang. Door te leren van incidenten kan zoveel mogelijk voorkomen worden dat een ander hetzelfde overkomt. Daarnaast is het van groot belang dat gedupeerde patiënten en nabestaanden zelf kunnen rekenen op openheid, erkenning en goede opvang.

OPEN in de zorg

Patiënten en nabestaanden hebben na een incident of calamiteit behoefte aan openheid en erkenning vanuit het ziekenhuis en de zorgverlener. Fonds Slachtofferhulp geeft advies en (financiële) steun aan het leertraject OPEN. In dit traject hebben onderzoekers en ruim twintig ziekenhuizen zich verenigd om een open omgang met klachten en incidenten te bevorderen.

Pilot casemanagement

Naast openheid in ziekenhuizen, verdienen slachtoffers van medische incidenten opvang en hulp. Uit wetenschappelijk onderzoek van Fonds Slachtofferhulp  is echter gebleken dat slachtoffers niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Om die reden gaan wij deze zomer van start met een Pilot Casemanagement. In deelnemende ziekenhuizen kunnen slachtoffers van medische ongevallen straks rekenen op deskundige hulp en bijstand van een onafhankelijke casemanager.

Ons doel?

Openheid, erkenning en goede opvang voor gedupeerde patiënten en nabestaanden na een medisch incident.

Geef een reactie