Nieuws

Fonds Slachtofferhulp ontvangt bijdrage voor programma Medische Incidenten

15 februari 2017

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: casemanagement | Vriendenloterij | medisch incident | goedgeldgala | medische incidenten

Het Fonds Slachtofferhulp heeft een extra projectbijdrage ontvangen van de VriendenLoterij. Dankzij deze bijdrage van €300.000,- kan begonnen worden met een groot en praktisch onderdeel van ons programma Medische Incidenten: het inrichten van casemanagement en het bieden van herstelbemiddeling. Dit houdt in dat patiënten die slachtoffer zijn geworden van een medisch incident in de toekomst worden bijgestaan op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak. En kunnen rekenen op hulp van een onafhankelijke bemiddelaar met het oog op erkenning, emotioneel herstel en waar nodig herstel van vertrouwen.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp: “We zijn de VriendenLoterij en vooral ook de mensen die meespelen super dankbaar voor dit prachtige bedrag. Er is op dit moment onvoldoende aandacht en hulpverlening voor slachtoffers van medische incidenten, terwijl daar juist zoveel behoefte aan is. Dankzij deze investering brengen we hier verandering in en zetten we een eerste stap in het bieden van adequate hulp. 

Programma Medische Incidenten

Slachtoffers van medische incidenten zijn er in grote getale, maar krijgen nog niet de erkenning, opvang en hulp die nodig is. Het Fonds Slachtofferhulp ziet na gedegen onderzoek diverse oplossingen, wat tot een programma heeft geleid. Op basis hiervan krijgen slachtoffers de kans weer zoveel mogelijk te worden wie ze waren. Onder andere door in te spelen op hun meest essentiële behoeften: het verkrijgen van openheid en erkenning enerzijds en anderzijds het kunnen rekenen op adequate hulp. Het programma medische incidenten bestaat uit “Open in de zorg”, hulpverlening aan slachtoffers in de vorm van casemanagement, klachtenfunctionarissen, herstelbemiddeling, lotgenotencontact en verbetering van het schadetraject. Om het hele programma Medische Incidenten te kunnen uitvoeren, zoekt het Fonds Slachtofferhulp nog veel meer steun onder particulieren en bedrijven.

Over Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp maakt zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie sterk voor slachtoffers van incidenten, misdrijven en rampen. Aan de hand van onderzoeken en projecten werkt het Fonds Slachtofferhulp aan het verbeteren van de positie van slachtoffers in Nederland. Op die manier moet elk mens de mogelijkheid krijgen om na een ingrijpende gebeurtenis de draad weer op te pakken. Voor meer informatie zie www.fondsslachtofferhulp.nl.

Geef een reactie