Nieuws

Fonds Slachtofferhulp: Betere hulp nodig aan slachtoffers van medische incidenten

15 december 2016

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: Vriendenloterij | OPEN | medisch incident | medische incidenten

Slachtoffers van medische incidenten zijn er in grote getale, maar zij krijgen nog niet de erkenning, opvang en hulp die nodig is. Deze grote groep mensen kan nergens terecht. Het staat in schril contrast tot andere slachtoffergroepen. Het Fonds Slachtofferhulp ziet na gedegen onderzoek diverse oplossingen, wat tot een programma heeft geleid. Het is belangrijk dat deze oplossingen worden doorgevoerd.

De impact van een medisch incident is groot. Niet alleen op het leven van diegene die het aan den lijve ondervindt, maar ook voor familie, vrienden, betrokken artsen en uiteindelijk op de maatschappij. Bij de slachtoffers is vaak sprake van ingrijpende gevolgen, zowel op fysiek vlak als emotioneel en financieel.

Het Fonds Slachtofferhulp wil in eerste instantie dat de oplossingen soelaas bieden aan de slachtoffers van medische incidenten. In tweede instantie is er oog voor de samenleving, want we onderscheiden individuele en maatschappelijke kosten: goede opvang pakt beide aan.

De oplossingen van het Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp wil voor een doorbraak zorgen. Daarom hebben we het Programma Medische incidenten ontwikkeld. We willen deze slachtoffers de kans geven weer zo veel mogelijk te worden wie ze waren. Dat doen we door in te spelen op hun meest essentiële behoeften: het krijgen van openheid en erkenning enerzijds, en anderzijds het krijgen van adequate hulp.

We willen slachtofferhulp voor de patiënt mogelijk maken in de vorm van casemanagement, klachtenfunctionarissen, herstelbemiddeling en lotgenotencontact.
Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp: “Ook wanneer een arts of ziekenhuis alles heeft gedaan wat je als patiënt van hen kan verwachten na een medisch incident, kan het nodig zijn dat zo’n gespecialiseerde hulpverlener je terzijde staat om je te helpen op juridisch, emotioneel en psychosociaal vlak. De pilot met casemanagement zal worden gedaan in samenwerking met Slachtoffer in Beeld.”

We willen daarnaast secundaire victimisatie voorkomen door het systeem te verbeteren. Openheid na medische incidenten is al jaren de professionele norm en sinds begin dit jaar zelfs een wettelijk eis, maar de praktijk blijkt weerbarstig. In een onderzoeksproject met de VU, werken wij op dit moment samen met ziekenhuizen en zorgverleners aan echte openheid van binnenuit.

Een laatste belangrijk onderdeel is empowerment van het slachtoffer, door ze o.a. de weg te wijzen naar de juiste hulp via Slachtofferwijzer.nl.

Aanvraag bij de VriendenLoterij

Om dit programma van de grond te krijgen heeft het Fonds Slachtofferhulp een projectaanvraag ingediend bij de VriendenLoterij. Een eerste belangrijk moment is 15 februari. Op die dag is het Goed Geld Gala en hoort het Fonds Slachtofferhulp of de aanvraag wordt gehonoreerd. Wanneer dat het geval is, wordt gelijk gestart met het grootste en meest praktische onderdeel van ons programma: het inrichten van casemanagement voor slachtoffers van medische incidenten. Met deze bijdrage van de VriendenLoterij zijn de kosten van het programma echter niet volledig gedekt. Het Fonds Slachtofferhulp werft onder particulieren en bedrijven om het gehele programma uit te kunnen rollen.

Geef een reactie