Nieuws

Eigen risico kosten vormen belemmering voor slachtoffers seksueel geweld

18 december 2018

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: centrum seksueel geweld | seksueel geweld

Sinds de oprichting van het Centrum Seksueel Geweld (CSG), zoeken slachtoffers vaker en sneller hulp na een aanranding of verkrachting. Ondanks de stijging in het aantal meldingen, meldt nog steeds minder dan 1% van de slachtoffers van seksueel geweld zich bij de centra. Iva Bicanic, landelijk coördinator van het CSG, legt uit dat het belangrijk is dat slachtoffers geen belemmering voelen om zich te melden. Echter, voor slachtoffers van achttien jaar en ouder vallen de kosten voor de medische zorg van het CSG onder het eigen risico. Dit is voor slachtoffers een reden om geen gebruik te maken van de hulp van het CSG.

Acute slachtoffers van seksueel geweld melden zich in toenemende mate bij CSG

Slachtoffers zoeken vaker én eerder hulp na een aanranding of verkrachting. In de eerste helft van 2018 meldde 723 slachtoffers zich bij één van de Centra Seksueel Geweld. Een fixe stijging ten opzicht van het halfjaar daarvoor. Het CSG is opgericht naar het model van de zogeheten ‘rape centers’ in Scandinavië. Net als bij de Europese centra, is het landelijk telefoonnummer van het CSG (0800-0188) dag en nacht bereikbaar. Nog niet in lijn met de Europese centra, zijn de kosten die Nederlandse slachtoffers moeten maken voor de medische zorg.

 

Eigen risico kosten ontnemen slachtoffers recht op medische zorg

Om ervoor te zorgen dat slachtoffers 24/7 toegang hebben tot medische zorg, is dit onderdeel van de hulpverlening door het CSG ondergebracht bij het ziekenhuis. Dag en nacht toegang tot medische zorg is een groot voordeel, maar de kosten vormen een belemmering. De medische zorg vanuit het CSG valt onder de basisverzekering, waardoor de kosten onder het eigen risico vallen. Iva Bicanic is van mening dat er geen kosten mogen worden gerekend voor iets waar je recht op hebt. Zeker voor slachtoffers die mogelijk angst, schaamte en schuldgevoel hebben overwonnen, zouden de kosten geen extra drempel moeten vormen.

CDA Kamerlid Madeleine van Toorenburg deelt deze mening. Van Toorenburg vindt de hulpverlening door het CSG een bijzondere vorm van slachtofferhulp. Dit maakt het volgens haar acceptabel om van het eigen risico af te wijken. Met behulp van de Kamervragen, die zij samen met Vera Bergkamp (D66) stelde deze week, hoopt zij dat de verantwoordelijke ministers met een oplossing komen voor dit probleem.

Over het CSG

Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van een aanranding of verkrachting. De eerste week direct na seksueel geweld kunnen namelijk sporen worden veiliggesteld en kan essentiële medische en psychologische zorg worden verleend. Ook slachtoffers die aangeven langer dan zeven dagen geleden slachtoffer te zijn geworden van seksueel geweld kunnen hulp van het CSG krijgen. Bij de totstandkoming en landelijke uitrol van het CSG is Fonds Slachtofferhulp actief betrokken geweest. Hierbij hebben wij de landelijke functies en campagnes van het CSG met privaat geld gesteund. Na jarenlange lobby kan het CSG sinds 2018 rekenen op steun van de gemeentes en de Rijksoverheid.

Geef een reactie