Nieuws

Eerste Kamer buigt zich over Wetsvoorstel vergoeding affectieschade

26 juni 2017

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: smartengeld | wetsvoorstel | affectieschade | vergoeding

De Eerste Kamer is onlangs gestart met de behandeling van het Wetsvoorstel vergoeding van affectieschade. Op dit moment kunnen alleen slachtoffers zelf aanspraak maken op smartengeld. Met dit nieuwe wetsvoorstel komen ook nabestaanden en naasten van slachtoffers hiervoor in aanmerking. Samen met diverse partners uit het werkveld is een notitie opgesteld waarin het belang van vergoeding van affectieschade voor deze groep wordt onderstreept.

Wat is affectieschade?

Het vergoeden van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten. Het gaat hierbij om  immateriële schade die wordt veroorzaakt door het overlijden of ernstig letsel van een dierbare door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Voorstander

Fonds Slachtofferhulp is voorstander van het vergoeden van affectieschade. Het zal het leed van nabestaanden niet wegnemen, maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking. Wetenschappelijk onderzoek (link: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/slachtoffers-en-aansprakelijkheidsrecht.aspx) heeft deze behoefte aan vergoeding onder naasten en nabestaanden eerder bevestigd. Bovendien is de vergoeding van affectieschade in veel andere Europese landen al wettelijk geregeld. Om die reden hopen we dat de behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer voorspoedig verloopt en dit uiteindelijk leidt tot het aannemen ervan.

Notitie

Een eerder Wetsvoorstel vergoeding affectieschade werd in 2010 door de Eerste Kamer verworpen. Om die reden is samen met Slachtofferhulp Nederland, ANWB, de vereniging van Letselschade Advocaten en de Letselschade Raad nu een notitie opgesteld. Hierin worden verschillende argumenten, die eventueel voor een verwerping van dit wetsvoorstel kunnen zorgen, weerlegd.

Geef een reactie