Nieuws

CBS Veiligheidsmonitor: aantal slachtoffers traditionele criminaliteit daalt

6 maart 2020

Lees meer over: slachtoffers | cybercrime | veiligheidsmonitor

Het aantal slachtoffers van traditionele vormen van criminaliteit zoals geweld, inbraak, diefstal en vernieling daalt. Iets meer burgers zijn daarentegen slachtoffer geworden van cybercrime. Dat meldt het CBS in de Veiligheidsmonitor 2019.

Het aandeel slachtoffers van traditionele criminaliteit daalde van bijna 20% in 2012 tot minder dan 14% in 2019. Het gaat dan om geweldsdelicten (bedreiging, mishandeling en seksuele delicten), vermogensdelicten (inbraak, diefstal, zakkenrollerij en beroving), en vandalisme (vernieling aan voertuigen, en aan andere persoonlijke bezittingen).De sterkste daling was zichtbaar bij vermogensdelicten en vandalisme. Was in 2012 nog 13% slachtoffer van een of meer vermogensdelicten, in 2019 was dit 9%. Het aandeel slachtoffers van vandalisme daalde in dezelfde periode van 8% naar 5%. Geweldsdelicten namen minder sterk af: van 2,6% in 2012 naar 2% in 2019.

Minder diefstal en inbraak

Het aantal gevallen van diefstal en inbraak neemt al jaren af, het aantal woninginbraken is sinds 2012 zelfs meer dan gehalveerd. Niet alle vormen van diefstal daalden: zo werden 1.800 meer winkeldiefstallen geregistreerd in 2019 dan een jaar eerder. Het aantal meldingen van vernieling en beschadiging nam sinds 2012 voor het eerst toe.

Meer slachtoffers cybercrime

In 2019 gaf 13% van de 15-plussers aan slachtoffer te zijn geweest van een of meer cybercrimedelicten. In 2012 was dit 12%, in 2017 11%. Bij cybercrime gaat het om digitale vormen van identiteitsfraude, hacken, cyberpesten en internetoplichting.

Dalende meldings- en aangiftebereidheid

Steeds meer slachtoffers van traditionele criminaliteit geven aan dat zij het delict niet hebben gemeld of aangegeven bij de politie. Werd in 2012 nog 38% van de delicten gemeld bij de politie, in 2019 gebeurde dit in 32% van de gevallen. De aangiftebereidheid nam in dezelfde periode af van 29% naar 23%.

Niet alle criminaliteit gemeten

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsenquête die de meest voorkomende vormen van traditionele criminaliteit en cybercrime meet waar burgers slachtoffer van kunnen worden. Belangrijke ‘slachtofferloze’ misdrijven, die qua aantallen minder voorkomen en de burger doorgaans niet direct raken, blijven hier buiten beschouwing. Denk hierbij aan ondermijnende criminaliteit zoals drugscriminaliteit, mensenhandel, fraude, en witwassen. Deze vormen van criminaliteit kunnen echter wel een grote maatschappelijk impact hebben.

Geef een reactie