Actueel

Roekeloos rijgedrag: maatschappelijke betekenis versus juridische interpretatie

roekeloosheid aangenomen

12 maart 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Iemand die met alcohol op door een woonwijk scheurt, is in ieders ogen roekeloos bezig. Toch ligt de juridische interpretatie van het begrip roekeloosheid net even anders. Dit is voor slachtoffers en nabestaanden niet te verteren.

Lees verder »

‘Verkeersslachtoffer 22/10, Op zoek naar de man die mijn zusje doodreed’

verkeersslachtoffer 22/10

28 februari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

In ‘Verkeersslachtoffer 22/10’ gaat Fleur van der Bij op zoek naar de man die haar zusje op 22 oktober 1996 doodreed. Fleur heeft alles wat met de dood van haar zusje te maken had in de ogen gekeken en dit blijkt van groot belang voor haar verwerking.

Lees verder »

Onze vooroordelen beïnvloeden onze reactie op een slachtoffer

22 februari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Onze verwachting over een slachtoffer is van  groot belang voor de mate van steun en erkenning die we een slachtoffer geven, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Alice Bosma.

Lees verder »

Europese dag van het slachtoffer 2019

21 februari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Ieder jaar vindt op 22 februari de Europese ‘Dag van het slachtoffer’ plaats. Een dag waarop wordt stilgestaan bij de stappen die zijn gezet om de rechtspositie van slachtoffers te verbeteren en om kritisch te kijken naar wat er nog beter kan én moet.

Lees verder »

Uitoefening slachtofferrechten kan en moet beter

Dertig jaar Fonds Slachtofferhulp

13 februari 2019 | Ineke Sybesma | Blog

Bron: Ineke Sybesma

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor slachtoffers die met het strafrecht te maken krijgen. Toch kan en moet er nog veel verbetering komen in de uitoefening van slachtofferrechten.

Lees verder »

Fonds Slachtofferhulp ontvangt prachtig bedrag op Goed Geld Gala

12 februari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Tijdens het Goed Geld Gala, woensdag 11 februari 2019, werd onthuld dat Fonds Slachtofferhulp een structurele en geoormerkte bijdrage ontvangt van maar liefst €1.492,660,-.

Lees verder »

Schenking VriendenLoterij voor hulp op maat verkeersslachtoffers

7 februari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp werd deze week verrast door de VriendenLoterij met een extra schenking van maar liefst €395.000,-, bestemd voor het project: ‘TrafVic’.

Lees verder »

Boete voor telefoon op de fiets moet gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen

verbod mobiel op de fiets

31 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Wie op de fiets niet oplet, vormt een gevaar in het verkeer. Vanaf 1 juli dit jaar worden verkeersregels rondom het gebruik van een telefoon op de fiets aangescherpt.

Lees verder »

‘’Ik hoop dat iedereen inziet hoeveel je ervoor terugkrijgt als je anderen helpt’’

30 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Indigo Webstudio is een eigen actie gestart voor Fonds Slachtofferhulp. Wij zijn heel dankbaar voor dit initiatief. Wat motiveert Indigo Webstudio om zich in te zetten voor slachtoffers?

Lees verder »

Steun door de directe omgeving van groot belang voor herstel slachtoffers

25 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Slachtoffers geven aan het eigen steunsysteem het belangrijkst te vinden in de weg naar herstel. Lees meer over ons VICTIMS-project in dit artikel in MAXmagazine.

Lees verder »

‘’Als je man vermist is val je overal tussen wal en schip.’’

23 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Het is het ultieme schrikbeeld: de man van wie je houdt raakt vermist. We spraken hierover met Iris*, wiens man ruim vierenhalf jaar geleden vermist raakte.

Lees verder »

Hoe roekeloos rijgedrag door Uber-chauffeur te voorkomen?

18 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Een toename in het aantal verkeersongevallen, veroorzaakt door roekeloos rijgedrag van een Uber-chauffeur. Onderzoek is nodig.

Lees verder »

Eerste politiecijfers 2018 bekend: meer registraties van seksueel geweld

de politie helpen

18 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Uit de eerste politiecijfers over 2018, blijkt dat de geregistreerde criminaliteit in Nederland daalt. Het aantal registraties van seksueel geweld is echter gestegen.

Lees verder »

Pilot Casemanagement voor slachtoffer medisch incident uitgebreid

Medisch incident

16 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Slachtoffer van een medisch incident kan nu bij zes ziekenhuizen een beroep doen op de intensieve ondersteuning van een onafhankelijke casemanager.

Lees verder »

Seksueel misbruik in de sport: het creëren van een veilige meldcultuur

Verstijven van angst tijdens een verkrachting

10 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Hoe zorgen we ervoor dat meldingen van seksueel misbruik in de sport niet in de doofpot worden gestopt en slachtoffers de hulp en ondersteuning krijgen die ze verdienen?

Lees verder »