Nieuws

1,7 miljoen jaarlijks slachtoffer van een misdrijf of ongeval

20 september 2018

Bron: VICTIMS-project, Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: victimologie | Peter van der Velden | Victims-project

In de afgelopen twaalf maanden werden in Nederland ruim 1,7 miljoen mensen slachtoffer van een misdrijf of ongeval. Dat blijkt uit het nieuwe meerjarige onderzoek ‘Victims in Modern Society’ (VICTIMS-project) van Fonds Slachtofferhulp. Het gaat hierbij om slachtoffers van fysiek (seksueel) geweld, een medisch ongeval, een verkeersongeval, (online) oplichting/diefstal, serieuze bedreiging of een ongeval/ramp.

Slachtoffers van seksueel geweld of medisch ongeval missen sociale steun en erkenning het meest

Alle slachtoffers lopen tegen verschillende problemen aan. Het onderzoek laat zien dat vooral slachtoffers van fysiek (seksueel) geweld of een medisch ongeval dat wat hen overkwam zeer stressvol vonden. Zij hebben het vaakst ernstige psychische klachten en missen sociale steun en erkenning het meest. Terwijl slachtoffers juist aangeven dat ze behoefte hebben aan steun en begrip van hun familie, vrienden, kennissen en collega’s. Naast de oorzaak van het slachtofferschap, blijkt dat slachtoffers die eerder psychische klachten hadden of zich eenzaam voelen gebrek aan steun en erkenning missen. Het is voor het eerst dat in Nederland op zo’n grote schaal onderzoek is gedaan naar sociale steun, erkenning, psychische klachten en gebruik van professionele hulp.

Omgeving handvatten bieden om slachtoffer bij te staan

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp: “De eerste uitkomsten van het VICTIMS-project zijn enorm waardevol. Met dit onderzoek zien we onze signalen bevestigd dat slachtoffers vaak een gebrek aan sociale steun ervaren. Aan de andere kant weten we dat heel veel mensen wel steun zouden willen bieden, maar niet precies weten hoe. Aan die mismatch zouden we graag iets doen. Naast het bevorderen van goede professionele hulp, willen we de naaste omgeving van een slachtoffer handvatten bieden om slachtoffers bij te staan.”

Over het VICTIMS-project

‘Victims in Modern Society’ (VICTIMS-project) is een meerjarig onderzoek waarin inzicht in sociale steun, erkenning, gebruik van professionele hulpverlening en psychische klachten na slachtofferschap centraal staan. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van het LISS panel, waarin ongeveer 7.500 respondenten, langdurig meedoen aan diverse studies. In de loop der jaren verkregen gegevens over bijvoorbeeld persoonlijkheid en gezondheid zijn daarin gekoppeld aan de nieuwe gegevens van het VICTIMS-project. Voor deze eerste meting hebben in totaal 5989 personen van 18 jaar en ouder een online vragenlijst ingevuld. De uitkomsten zijn representatief voor de volwassen Nederlandse bevolking. Fonds Slachtofferhulp is initiatiefnemer van het VICTIMS-project. Hierin wordt nauw samengewerkt met dr. Peter van der Velden en CentERdata (Tilburg University).

Download de samenvatting van het VICTIMS-project


 

Neem contact met ons op via e-mail als u het volledige rapport wenst te ontvangen.

LINKS:

Geef een reactie