Sponsoren op thema

Als sponsor kunt u zich ook aan een specifiek thema, project of programma verbinden. Daarmee kunt u zelf bepalen wat het beste inhoudelijk bij uw missie, visie en bedrijfsdoelstellingen past. Zo kunt u wanneer uw bedrijf affiniteit heeft met bijvoorbeeld beveiliging of verkeersveiligheid een project op dat gebied sponsoren. Zie hieronder een aantal van onze programma’s en projecten die u gericht kunt steunen. We denken graag met u mee over de mogelijkheden van sponsoring op thema. Neem gerust contact met ons op!

In actie voor slachtoffers van verkeersongevallen

Jaarlijks vallen er 130.000 slachtoffers in het verkeer. Fonds Slachtofferhulp maakt zich sterk voor de verbetering van de hulpverlening en de verkeersveiligheid. Mede dankzij ons onderzoek ligt er een wetsvoorstel dat roekeloos rijden harder moet aanpakken en korte metten moet maken met rijgedrag van automobilisten dat de veiligheid van andere weggebruikers ernstig in gevaar brengt. Hiermee zal beter recht worden gedaan aan het leed van slachtoffers en nabestaanden en er komt zo meer erkenning voor wat hen is overkomen.

We investeren momenteel veel tijd en aandacht aan de ontwikkeling van een nieuw hulpprogramma, speciaal voor de behandeling van verkeersslachtoffers en nabestaanden. Een nieuwe therapievorm en effectieve behandeling voor hun specifieke klachten en complexe (rouw)problemen. Doel: het realiseren van een landelijk netwerk van gespecialiseerde psychologen die deze nieuwe behandeling kan geven.

In actie voor slachtoffers van seksueel geweld

1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen in Nederland wordt in haar of zijn leven verkracht. Met onze hulp is het Centrum Seksueel Geweld mogelijk gemaakt. Slachtoffers van aanranding of verkrachting kunnen 24/7 bellen naar 0800-0188 en binnen een uur terecht bij één van de 16 centra, verspreid over Nederland. Directe opvang verkleint het risico op medische en psychische problemen en vergroot de pakkans van daders.

In 2019 focussen we ons op de uitrol van een nieuw project voor jonge slachtoffers van online seksueel geweld en het opzetten van een bewustwordings- en voorlichtingcampagne. Seksueel grensoverschrijdend gedrag via digitale kanalen komt op grote schaal voor onder jongeren. De gevolgen zijn vaak niet te overzien. Fonds Slachtofferhulp ontwikkelt een hulpprogramma dat zich richt op psychisch, maatschappelijk en fysiek herstel.

In actie voor slachtoffers van medische incidenten

Elk jaar worden 37.000 mensen slachtoffer van een medisch incident. Er bestaat in Nederland nog geen begeleiding voor slachtoffers van een medisch incident. Fonds Slachtofferhulp is daarom gestart met de opzet van een nieuw hulpprogramma. We willen zorgen dat slachtoffers één aanspreekpunt krijgen: een onafhankelijke, gespecialiseerde casemanager die slachtoffers begeleid en deuren opent. Zodat slachtoffers hulp krijgen om de emotionele gevolgen en financiële schade door blijvend letsel of het verlies van een gezinslid zo veel mogelijk te beperken. Momenteel worden de eerste slachtoffers van zeven samenwerkende ziekenhuizen begeleid door casemanagers. In 2020 hopen we de gespecialiseerde begeleiding in het standaard hulpaanbod te kunnen opnemen.

Noodhulp maakt een nieuwe start mogelijk

Slachtofferschap kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor de mensen om je heen. Maanden ziek thuis, te hoog opgelopen zorgkosten, niet genoeg inkomen door het wegvallen van een partner. Het lukt sommige slachtoffers dan niet meer het hoofd boven water te houden. Zij komen zo ongewild ook nog eens in de financiële problemen. Met ons eigen Noodhulpfonds helpen we deze slachtoffers. Zij ontvangen van ons een eenmalige uitkering in geld of natura voor de meest noodzakelijke zaken of om te voorkomen dat ze in grotere financiële problemen komen. Dit redt hen vaak uit schrijnende situaties en is net dat steuntje in de rug. Het geeft hen weer moed en toekomstperspectief.

SlachtofferWijzer.nl

Als je slachtoffer bent geworden kom je in een onbekende situatie terecht. In Nederland is goede hulp beschikbaar, maar voor veel slachtoffers is deze moeilijk of niet te vinden. Daarom heeft Fonds Slachtofferhulp de website Slachtofferwijzer.nl ontwikkeld. Deze site biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. Hier vindt men algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Dagelijks maken zo’n 700 mensen gebruik van SlachtofferWijzer. de website wordt gebruikt door slachtoffers, hulpverleners en door mensen die iemand kennen waarvan ze weten of vermoeden dat hij/zij slachtoffers is, bijvoorbeeld collega’s.