Evenementen en vieringen

Natuurlijk kunt u er voor kiezen om met uw bedrijf Fonds Slachtofferhulp structureel te steunen. Maar het is ook mogelijk om eenmalig in actie te komen en bijvoorbeeld uw evenement of jubileumviering aan te grijpen om een verantwoord steentje bij te dragen.

Evenement

Organiseert u een eenmalig of jaarlijks terugkerend evenement? U kunt met uw evenement een verschil maken door medewerkers en relaties maatschappelijk te verbinden aan onze doelstelling. Denk bijvoorbeeld aan loten verkoop, een veiling of een ander spelelement. Wij denken graag met u mee over welke sportieve of feestelijke mogelijkheden het beste aansluiten bij uw missie, visie en merkimago!

 

Jubileumviering

Geen bloemen, taart of wijn van uw relaties, maar een donatieverzoek voor Fonds Slachtofferhulp om slachtoffers te helpen de draad van het leven weer op te pakken. Op deze wijze hebben al meerdere jubilerende bedrijven bijgedragen. Wij werken graag met u samen om dit organisatorisch en publicitair tot een succes te maken!

Geen cadeaus, maar een donatie

"Bij mijn afscheid heb ik mijn relaties en kennissen een donatieverzoek ten bate van Fonds Slachtofferhulp gedaan. Als je de kost verdient binnen deze sector is het ook volstrekt logisch om aandacht te hebben voor verkeersslachtoffers"

Koos Burgman, oud directeur BOVAG