Sponsoring en partners

Het werk van Fonds Slachtofferhulp is mede mogelijk dankzij sponsoring en partners. Het is fantastisch om te merken dat bedrijven, stichtingen en fondsen oog hebben voor maatschappelijke thema’s zoals (verkeers)veiligheid en de gevolgen van een ernstig ongeval of misdrijf voor slachtoffers. De organisaties die ons steunen, beseffen dat hun steun aan Fonds Slachtofferhulp en de projecten die wij financieren hard nodig is. Want slachtoffers helpen kost natuurlijk geld. Help ook mee met sponsoring of een partnership. Met uw steun kunnen we het bestaande hulpaanbod uitbreiden en nieuwe projecten starten.

Maatschappelijk verbinden

U kunt een verschil maken door uw bedrijf maatschappelijk te verbinden met onze doelstelling. Zo kunt u zelf in actie komen door uw evenement of jubileumviering aan Fonds Slachtofferhulp te koppelen of u kiest ervoor om één van onze thema’s financieel te ondersteunen. Wij denken graag met u mee hoe we deze verbinding kunnen realiseren!