Nalaten

  • Contact

    Voor meer informatie of persoonlijke vragen kunt u ook contact opnemen met Kirsten Snel.

    Tel: 070 – 3635936
    snel@fondsslachtofferhulp.nl

We denken nu al aan de slachtoffers van morgen. Aan wat we voor hen kunnen betekenen en hoe zij, met de juiste hulp, weer richting aan hun leven kunnen geven. Daarvoor is ook in de toekomst geld nodig en daarom is geld uit nalatenschappen belangrijk voor Fonds Slachtofferhulp. U kunt het verschil maken.

Waarom nalaten aan Fonds Slachtofferhulp?

U kunt persoonlijke redenen hebben om Fonds Slachtofferhulp in uw testament op te nemen. Weet in elk geval dat wij met iedere nalatenschap, groot of klein, bijzonder blij zijn. Omdat we hiermee zoveel kunnen betekenen voor slachtoffers in Nederland. En Fonds Slachtofferhulp betaalt geen erfbelasting of successierecht, waardoor het hele bedrag ten goede komt aan het doel waar u het voor heeft bestemd.

Nalaten via testament

De notaris kan er samen met u voor zorgen dat in uw testament de juiste uitgangspunten en bepalingen worden opgenomen. Hierdoor wordt uw nalatenschap precies zo uitgevoerd en verdeeld als u wenst. Daarbij kan de notaris u het werk uit handen nemen. Zo kunt u erop vertrouwen dat alles wordt geregeld als u er zelf niet meer bent. U kunt op verschillende manieren uw nalatenschap regelen, bijvoorbeeld door een erfstelling of legaat. Lees hier meer over deze vormen van nalaten.

“Ik heb bij m'n vriendin gezien hoe je leven kan veranderen door één gebeurtenis. Had zij maar de hulp gehad die er nu is. Daarom heb ik Fonds Slachtofferhulp opgenomen in mijn testament.”

Antje de Vries, 78

Meer informatie

Wilt u meer achtergrondinformatie over nalaten aan Fonds Slachtofferhulp? Bestel dan de brochure ‘Nalaten aan het Fonds Slachtofferhulp’. Hierin leggen wij ook meer uit over wat Fonds Slachtofferhulp doet voor slachtoffers in Nederland, en wat we in de toekomst willen realiseren.

Voor meer informatie of persoonlijke vragen kunt u ook contact opnemen met Kirsten Snel. U kunt haar telefonisch bereiken op 070 – 3635936 of per e-mail: snel@fondsslachtofferhulp.nl.