Schenken met belastingvoordeel

U kunt uw donaties aan het Fonds Slachtofferhulp heel eenvoudig aftrekken van uw belastbaar inkomen. Zo kunt u tot de helft van uw donaties van de Belastingdienst terugkrijgen. Uw donatie aan het Fonds Slachtofferhulp is met een ‘Periodieke Schenkingsovereenkomst’ volledig fiscaal aftrekbaar. Dit is ongeacht de hoogte van uw donatie en de wijze waarop u ons steunt.

Hoe werkt het?
Het werkt heel eenvoudig en er zijn geen kosten aan verbonden. De voorwaarde is dat u ons minimaal vijf jaar achtereen wilt steunen met een vast bedrag per jaar. En dat u dit vastlegt in een ‘Overeenkomst periodieke schenking’ of een ‘notariële akte’.

Een ‘Overeenkomst periodieke schenking’ is een formulier waarop alle gegevens van het Fonds Slachtofferhulp alvast zijn ingevuld. U kunt hierop aangeven met welk bedrag u ons per jaar wilt steunen. Ook is het mogelijk uw lopende automatische incasso onder te brengen in zo’n overeenkomst. U stuurt uw ondertekende formulier terug naar het Fonds Slachtofferhulp en wij regelen de rest. Vervolgens ontvangt u van ons uw schenkingsovereenkomst, met een transactienummer wat u kunt gebruiken voor uw belastingopgave.

Een andere mogelijkheid om op dezelfde wijze uw giften volledig af te trekken is door een ‘notariële akte’ op te laten maken. Als u hier voorkeur aan geeft, dan kunt u dit aangeven in de ‘Overeenkomst periodieke schenking’. Wij laten dan een ‘notariële akte’ opmaken bij onze notaris en sturen deze naar u op.

Donaties goede doelen aftrekken van belasting
Het Fonds Slachtofferhulp is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een schenking aan het Fonds Slachtofferhulp is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het totaalbedrag van uw giften aan goede doelen (met ANBI-status) meer dan 1% van uw bruto gezinsinkomen bedraagt en lager is dan 10%. Als uw donaties niet binnen deze percentages van uw bruto inkomen vallen, dan kunt met een Overeenkomst Periodieke Schenking alsnog uw donatie volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting. Download hiervoor het formulier en maak gebruik van dit fiscaal voordeel. Het uiteindelijke belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waarbinnen uw inkomen valt. Bij het invullen van uw belastingaangifte kunt u uw giften opvoeren.

Download het formulier ‘Overeenkomst periodieke schenking’

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben of het formulier willen ontvangen per post, neem dan contact op met Tonny van der Vooren op 070-392 52 00 of vandervooren@fondsslachtofferhulp.nl

Ja, ik ontvang graag informatie over schenken met belastingvoordeel aan het Fonds Slachtofferhulp