Telefonische werving

Wij benaderen (potentiële) donateurs telefonisch om te vragen of ze het Fonds Slachtofferhulp op een duurzame manier of extra willen steunen. Dit doen wij op de volgende manieren:

 • Nieuwe donateurs
  We bellen mensen die kortgeleden een eerste eenmalige gift hebben gedaan om hen te bedanken. We informeren hen over ons werk en vragen of zij vaste donateur willen worden.
 • Trouwe donateurs
  We bellen trouwe donateurs die ons al jaren steunen met giften die ze naar ons overmaken, om hen te informeren en te vragen of zij ons willen steunen met vaste bijdrage per maand of kwartaal via een automatische incasso, zodat we hun donatie zo optimaal mogelijk kunnen besteden.
  Ook bellen we onze zeer gewaardeerde trouwe donateurs om hen te bedanken voor hun steun en hen te informeren over hoe wij hun donatie besteden. We vragen hen of wij hun structurele bijdrage, die vaak jaren geleden afgesproken is, eventueel mogen verhogen.
 • Ex-donateurs

  We bellen donateurs van wie wij in het verleden regelmatig giften ontvingen, maar die wij uit het oog verloren zijn, om te vragen of ze ons weer willen gaan steunen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over ons werk of over een gesprek wat u gehad heeft met een van onze callcenter medewerkers, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook wanneer u vragen, klachten of opmerkingen heeft, dan horen wij dit graag. U kunt ons hiervoor bereiken op 070 – 392 52 00 (tussen 8:30 – 12:30) of via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

“De maatschappij mag criminaliteit en het slachtofferschap dat dit met zich meebrengt nooit accepteren.”

Govert de Leeuw, Alkmaar