Post op maat

  • Contact

    Voor meer informatie of vragen over uw donateurschap kunt u contact opnemen met onze donateursafdeling.

    Tel: 070 392 52 00 (8:30 – 12:30 uur)

Als goed doel willen wij u graag op een open en goede manier informeren over onze bestedingen en de ontwikkelingen in het werkveld. Wij realiseren ons daarbij dat de hoeveelheid post en digitale nieuwsbrieven en de inhoud daarvan, heel persoonlijk is. Daarom hanteren wij het post-op-maat-principe. Als u aangeeft minder, geen of alleen specifieke post te willen ontvangen dan kunt u dit direct bij ons aangeven.

Wij versturen de volgende informatie naar onze donateurs:

  • 3 x per jaar ons magazine de HulpPost. In dit magazine informeren we donateurs over projecten die we namens hen hebben kunnen realiseren;
  • 4 x per jaar een speciale brief over een thema naar een groep donateurs die ons bij voorkeur met losse giften steunt;
  • 1x per jaar het verzoek om de jaarbijdrage;
  • 6 tot 10 x per jaar een e-mailing met informatie over actuele thema’s en projecten die zich hiervoor hebben opgegeven.

Als u minder post wilt ontvangen dan bespreken we graag met u welke post u wilt ontvangen, hoe vaak en op welke manier u dit van ons wilt. U kunt ons hiervoor bellen op onze donateurslijn; 070 – 392 5200 (8:30 – 12:30 uur).

Postfilter

Om er voor te zorgen dat bedrijven en organisaties u sowieso geen reclamepost meer sturen, kunt u ook gebruik maken van Postfilter. Bij inschrijving voor Postfilter kunt u precies aangegeven van welk type organisaties reclamepost voortaan achterwege moet blijven. Postfilter is er ook om de verzending van post op naam aan een overledene stop te zetten.