Bijdrage aanpassen

  • Belastingvoordeel

    Met een periodieke gift of notariële akte kunt u uw giften aan het Fonds Slachtofferhulp volledig aftrekken van de belasting.

    Lees meer

Het kan zijn dat u, wellicht door veranderde omstandigheden, uw bijdrage wilt veranderen. Uiteraard is dit mogelijk.

U kunt hiervoor het gemakkelijkst contact opnemen met onze donateurslijn, dan passen wij dit direct voor u aan. U kunt ons hiervoor tussen 08.30 en 12.30 bellen via 070 392 52 00. Zo kunnen wij uw wensen direct doorvoeren en ontvangt u van ons een bevestiging van de wijzigingen.