Rapportages

Voor de verantwoording van projecten vragen wij ontvangers van subsidies om hierover aan ons te rapporteren. Dit geeft ons inzicht in het inhoudelijke en financiële verloop van het project.

Optionele voortgangsrapportage
Bij sommige subsidieprojecten wordt om (een) voortgangsrapportage(s) gevraagd. Het rapporteren gebeurt altijd schriftelijk en wordt gedaan met het daarvoor bestemde formulier voortgangsrapportage.

Verplichte eindrapportage
Alle subsidieontvangers zijn verplicht binnen drie maanden na afloop van het project een eindrapportage in te dienen. Deze bestaat uit een inhoudelijke rapportage en een financiële afrekening van het project. Het rapporteren gebeurt altijd schriftelijk en wordt gedaan met het daarvoor bestemde formulier. Voor onderzoeksprojecten is er een aparte rapportage.

Subsidiereglement

Meer informatie over verantwoording van subsidie is terug te vinden in ons subsidiereglement.